Arbeidsmarkt: de juiste persoon op de juiste plaats

Wie kies je bij een sollicitatieprocedure? De keuze is waarschijnlijk minder rationeel en de selectie minder toetsbaar op competenties dan je zelf denkt. De training ‘Selecteren zonder vooroordelen, voor de beste match’ verheldert het selectieproces. Met name het impliciete, onbewuste deel. Doel is dat straks de beste kandidaat binnen suist. Een competentietraining voor HRM-ers.

Stereotypering en vooroordelen spelen bij het maken van keuzes bewust en onbewust een rol. Stereotypering  is een natuurlijke manier om structuur aan te brengen in informatie. Maar stereotypering werkt vaak onbewust en kan nadelig zijn, voor werknemers én werkgevers. De training Selecteren zonder vooroordelen maakt inzichtelijk hoe de beïnvloeding door stereotypen werkt en hoe irrelevante selectie criteria te tackelen is. Iedereen heeft vooroordelen, maar door training ben je je er eerder van bewust en kan je de beste persoon, voor de juiste plek selecteren. 
Trainingen
Bureau Discriminatiezaken Kennemerland biedt in 2014-2015 een nieuwe training voor het bedrijfsleven, ontwikkeld in samenwerking met het College van de Rechten van de Mens. De training is ontwikkeld voor HRM-medewerkers en HRM-opleidingen. Wij bieden:
– tweedaagse cursus ‘Selecteren zonder vooroordelen’, kosten € 1710
– dagtraining (of twee dagdelen) ‘Selecteren zonder vooroordelen’, kosten € 1140
– pitch ‘Selecteren zonder vooroordelen’, onkostenvergoeding, afhankelijk van de bijeenkomst
Korting
In 2014 – 2015 geeft Bureau Discriminatiezaken extra aandacht aan discriminatie op de arbeidsmarkt. Als u vóór 1 september 2015 de training boekt, kost de dagtraining (of twee dagdelen) € 750, de tweedaagse training € 1000.
Opzet van de training:
1: Introductie module 
De introductie module gaat in op het bestaan van stereotypering en discriminatie, het verschil tussen expliciete en impliciete (onbewuste) stereotypen, discriminatie in relatie tot stereotypen en het werknemers- en werkgeversbelang van een discriminatievrije werving en selectie.
2: Theoretische module 
De theoretische module gaat in het ontstaan, de werking, het voortbestaan en verandering van de invloed van stereotype en de werking van de hersenen.
3: Praktische module 
De praktische module gaat in op de accuraatheid van stereotypen, effecten op beoordelaars en beoordeelden, praktische tools en advies- en gespreksvaardigheden om met weerstand vanuit collega’s/leidinggevenden om te gaan.
4: Juridische module 
De laatste module behandelt de wettelijke- en verdragskaders rondom stereotypen en discriminatie, het verschil tussen direct en indirect (verboden) onderscheid, voorkeursbeleid en casuïstiek vanuit het College van de Rechten van de Mens.
Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download