Leeftijd

Leeftijdsdiscriminatie: wat mag wel

In een eerder nieuwsbericht (21 jan 2014) meldden wij dat het maken van leeftijdsonderscheid wèl is toegestaan als er sprake is van werkgelegenheids- of arbeidsmarktbeleid van de overheid. Toevoeging ia dat deze reden in de advertentie staat vermeld. Er is sprake van een tijdelijke maatregelen voor jongeren en 50-plussers met ingang van januari 2014. Het betreft geen voorkeursbeleid.

Het College van de Rechten van de Mens heeft deze maatregelen bekeken aan de hand van een casus uit de praktijk.

Het College kreeg de vraag voorgelegd door een tuincentrum. De organisatie vraagt in een vacature voor restaurantmedewerker om een jong persoon van 18 tot 27 jaar. In de vacature staat dat het een baan is in het kader van het kabinetsbeleid Aanpak Jeugdwerkloosheid. Het tuincentrum wil weten of deze vorm van leeftijdsdiscriminatie is toegestaan.

Wanneer mag leeftijdsdiscriminatie?

Door een leeftijdsgrens in een personeelsadvertentie te gebruiken discrimineert een organisatie sollicitanten op basis van hun leeftijd. Leeftijdsgrenzen zijn alleen toegestaan als de overheid werkgelegenheids- of arbeidsmarktbeleid voert om bepaalde leeftijdsgroepen aan het werk te helpen. Dit beleid moet wel een wettelijke basis hebben. Het kabinetsbeleid Aanpak Jeugdwerkloosheid is gebaseerd op de Rijksbegroting 2014, Begrotingswet XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het College concludeert dan ook dat het tuincentrum zich op dit kabinetsbeleid mag beroepen en niet discrimineert door een jong persoon te werven van 18 tot 27 jaar.

Meer informatie: Frederique Janss, 023 5315842

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Leeftijd
Regio’s
Tags
Download