Nieuwe editie provinciale nieuwsbrief

Er is weer een nieuwsbrief verschenen die door vier samenwerkende Anti Discriminatie Bureaus in Noord-Holland is gemaakt. Het thema dit keer is de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt.

Het hoofdartikel gaat over het grote aantal vrouwen dat in bepaalde sectoren werkt, zoals de rechtspraak, het onderwijs en de zorg. Doet feminisering de balans doorslaan? Is de opmars van de hoogopgeleide vrouw een fenomeen of een probleem? En: moet voorkeursbeleid afgeschaft worden waar het vrouwen betreft?


Een interessant artikel om te lezen!


Naast de voorbeeldklachten staat er ook een artikel in de nieuwsbrief over vereisten voor personeelsadvertenties, zoals die in de Wet Gelijke Behandeling van mannen en vrouwen geformuleerd staan. Na een inventarisatie van advertenties met vacatures van (semi-)overheden en organisaties die (deels) afhankelijk zijn van overheidssubsidies gedurende twee maanden in een aantal kranten, bleek dat 84% van de personeelsadvertenties niet voldoet aan de wettelijke vereisten.


De ADB’s zullen dit bij een aantal instanties aankaarten.


De nieuwsbrief wordt toegestuurd aan alle gemeentes in Noord-Holland.

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download