Politieke en publieke opinie

OM merkt Wilders aan als verdachte

Wilders verdacht van strafbare uitlatingen over Marokkanen
Het Arrondissementsparket Den Haag maakt vandaag het volgende bekend:

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft Geert Wilders aangemerkt als verdachte en uitgenodigd voor verhoor. Wilders zal worden verhoord over zijn uitlatingen over Marokkanen op 12 en 19 maart 2014 in Den Haag, naar aanleiding waarvan ruim 6400 aangiften zijn binnengekomen.

Hij wordt verdacht van belediging van een groep mensen op grond van ras en aanzetten tot discriminatie en haat.
Binnen het OM heeft er de afgelopen maanden een uitvoerige juridische analyse plaatsgevonden naar de gedane uitspraken. Het OM is hierna tot de conclusie gekomen dat de uitspraken een verdenking van een strafbaar feit opleveren. Dat is ook de reden dat er is besloten om Geert Wilders te verhoren. Het horen van een verdachte vormt een vast onderdeel van vrijwel alle strafrechtelijke onderzoeken. De verdenking is dusdanig, dat strafvervolging in de rede ligt.
Het OM heeft nog geen definitieve vervolgingsbeslissing genomen. Zodra deze is genomen, zal eerst Geert Wilders worden geïnformeerd, waarna het OM de aangevers en belangstellenden op de hoogte zal brengen. Zoals gebruikelijk zullen aangevers die informatie per brief ontvangen.


Persofficier van justitie Alexandra Oswald geeft antwoord op vragen over de zaak Wilders.


1. Geert Wilders is door het OM uitgenodigd voor verhoor. Betekent dit dat u van plan bent hem te gaan vervolgen?
Het betekent dat wij hem willen horen als verdachte omdat wij hem ervan verdenken dat hij uitlatingen heeft gedaan die strafbare feiten opleveren. De verdenking is dusdanig dat strafvervolging in de rede ligt. Op dit moment is het onderzoek grotendeels afgerond en dit verhoor is een van de laatste stappen in het onderzoek. Daarna neemt het OM een definitieve vervolgingsbeslissing.


2. Waar verdenkt u Geert Wilders precies van?
Geert Wilders wordt verdacht van belediging op grond van ras en aanzetten tot discriminatie en haat. Het gaat dan om zijn uitlatingen op 12 en 19 maart 2014. Eerst op een markt in Den Haag en daarna op de avond van de verkiezingen in een Haags café. Het OM ziet tussen deze uitspraken zowel overeenkomsten als verschillen. Het is op dit moment te vroeg om daar dieper op in te gaan.


3. Hoe is het Openbaar Ministerie tot deze verdenking gekomen?
In totaal zijn er ruim 6400 aangiften binnengekomen en meer dan 15 duizend meldingen van discriminatie. Die zijn bekeken. Daarnaast heeft er een uitvoerige juridische analyse plaatsgevonden naar de gedane uitspraken. Hierbij zijn diverse deskundigen betrokken geweest. De conclusie die hieruit naar voren is gekomen, is dat de uitspraken van Geert Wilders een verdenking van een strafbaar feit opleveren. Daarom hebben wij besloten om hem te gaan verhoren.


4. Wanneer verwacht u bekend te maken of Geert Wilders wel of niet wordt vervolgd?
Het onderzoek zit in de afrondende fase. Na het verhoor is het grotendeels afgerond en wordt de definitieve vervolgingsbeslissing genomen. Ik kan u nog geen concrete datum geven.


5. Wat maakt de zaak Wilders anders dan de zaak van Samsom en Spekman
De uitlatingen van Geert Wilders hebben rechtstreeks betrekking op een bevolkingsgroep, zonder dat er een link wordt gelegd met gedrag. Ze zijn in die zin dus anders dan de uitlatingen van Diederik Samsom en Hans Spekman.