Godsdienst

Historisch hoog aantal discriminatieklachten

In 2014 kwamen bij Bureau Discriminatiezaken (BD) 442 klachten binnen over ongelijke behandeling, belediging en discriminatie. Een historisch hoog aantal, niet eerder in de geschiedenis van het BD registreerde het zoveel discriminatieklachten. Het is ruim een verdubbeling ten opzichte van 2013. In dat jaar kwamen 216 klachten binnen.

Belangrijke redenen voor deze toename:
Er zijn 184 klachten ingediend over uitspraken van de heer Wilders die hij op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen in maart heeft gedaan. Het gaat om de vraag die hij stelde aan zijn aanhang: of zij meer of minder Marokkanen wilden, waarop er werd gescandeerd “minder, minder”. De heer Wilders antwoordde dat hij dat ging regelen. 
Na aftrek van deze piek aan klachten over de bovengenoemde uitspraken, resteren in 2014 258 klachten, nog altijd 19% meer dan in 2013.
Er is een toename te zien bij het aantal klachten op grond van ras of afkomst. Zo wordt er bijvoorbeeld meer discriminerend gescholden op straat. Ook het aantal klachten op grond van godsdienst is toegenomen. Het betreft een toename van islamofobie of moslimdiscriminatie. De incidenten spelen zich vooral af op de arbeidsmarkt of in de openbare ruimte, de categorie waarin ook moskeeën vallen. 
Daarnaast is er een flinke stijging te zien van meldingen die gebaseerd zijn op leeftijd en geslacht. Deze komen vooral voor op de arbeidsmarkt, waar werkgevers in personeelsadvertenties eisen stellen die werkzoekenden in bepaalde leeftijdscategorieën en/of mannen of vrouwen uitsluiten. Het BD nam opnieuw meer zaken die zich afspelen op de arbeidsmarkt in behandeling. Al jaren is dit, ook landelijk gezien, het terrein waarover de meeste discriminatie wordt gemeld.      
Discriminatie melden
Burgers in Kennemerland kunnen bij het BD melding doen van discriminatie. Het bureau onderzoekt een klacht en stelt zich daarbij onafhankelijk op. Waar mogelijk wordt hoor en wederhoor gepleegd, waarna verschillende vervolgstappen mogelijk zijn. 
21 maart: Internationale dag tegen racisme en discriminatie
Het BD brengt juist deze week de cijfers naar buiten, omdat 21 maart de internationale dag tegen racisme is. Deze door de Verenigde Naties uitgeroepen dag staat stil bij het bloedbad dat het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime aanrichtte tegen zwarte burgers die demonstreerden tegen de pasjeswetten.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frederique Janss bij het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, telefoonnummer 023-5315842 of 06-50608092.
Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Godsdienst
Regio’s
Tags
Download