In gesprek met minister Bussemaker

Het BD is uitgenodigd om met de minister van OCW in gesprek te gaan over vrijheid en discriminatie: zaterdag 14 maart in de Toneelschuur

Iedereen is gelijkwaardig en moet de vrijheid hebben zichzelf te kunnen zijn. De PvdA staat voor de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, vrijheid van meningsuiting, gelijkheid van man en vrouw, de vrijheid van seksuele voorkeur en het bestrijden van discriminatie.


De vrijheid om jezelf te kunnen zijn en jouw talenten te ontplooien is niet vanzelfsprekend. Sommige jongeren leven in angst vanwege hun geaardheid. Andere jongeren hebben moeite met het vinden van een stageplek of een baan vanwege hun achternaam en afkomst van hun ouders. Iedere samenleving, die gelijke kansen aan al haar burgers wil bieden, zal dat steeds opnieuw moeten bevechten en bewaken. Als je de vrijheid hebt om te zijn wie je bent moet je anderen die vrijheid ook geven.


Op welke momenten staat de vrijheid van Haarlemmers onder druk? En wat kunnen we daar samen tegen doen? Hoe zorgen we ervoor samen één te zijn?


Op zaterdagmiddag 14 maart gaat minister Jet Bussemaker over deze vragen in gesprek met vertegenwoordigers van Haarlemse maatschappelijke organisaties. In het bijzonder besteden we deze middag aandacht aan de positie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT). Vanuit de PvdA zal er aandacht worden gevraagd voor de manier waarop provincies kunnen bijdragen aan LHBT acceptatie. Het gesprek zal worden geleid door Erwino Ouwerkerk.


Het gesprek is van 15.00 tot 16.00 uur in het café van de Toneelschuur. Deelname is op uitnodiging. De bijeenkomst is openbaar, belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om als toehoorder aanwezig te zijn. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar na te praten.


 

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download