Landelijke klachtencijfers over 2014

Antidiscriminatievoorzieningen in Nederland maken hun cijfers bekend.

Forse stijging van discriminatieklachten in 2014
Toename is gevolg van oproep Geert Wilders

Het aantal klachten over discriminatie in Nederland nam vorig jaar met 63,9% toe ten opzichte van 2013. Dit blijkt uit Kerncijfers 2012-2014, een in opdracht van de gezamenlijke anti-discriminatievoorzieningen (ADV’s) gemaakt landelijk overzicht van discriminatieklachten. De gezamenlijke bureaus en meldpunten registreerden in 2014 9.714 klachten, bijna 3.800 meer dan een jaar eerder.
De enorme stijging, na een aantal redelijk stabiele jaren, is te wijten aan de ruim 4.500 meldingen over de ‘minder, minder’-oproep van PVV-politicus Geert Wilders. Indien deze klachten buiten beschouwing worden gelaten is er sprake van een daling ten opzichte van de voorgaande drie jaar.


Op elk maatschappelijk terrein was in 2014 het aantal discriminatieklachten op grond van ras het hoogst. Ook zijn er, zoals ieder jaar, veel klachten ingediend over ervaren discriminatie vanwege andere gronden. Zo hadden in 2014 honderden meldingen betrekking op de discriminatiegronden leeftijd (565), geslacht (387), seksuele gerichtheid (244), handicap/ chronische ziekte (425), godsdienst (353) en nationaliteit (265).


Terwijl uit voorgaande jaaroverzichten bleek dat de meeste klachten het terrein arbeid betroffen was in 2014 het aantal klachten op het terrein van de publieke/politieke opinie met afstand het hoogst (4.958 klachten). In vergelijking met de overige maatschappelijk terreinen is het aantal discriminatieklachten in 2014 over de arbeidsmarkt nog steeds hoog (1.461). Van deze klachten heeft ongeveer de helft betrekking op werving en selectie (697). Daarnaast registreerden de ADV’s in 2014 ook een aanzienlijk aantal klachten over ervaren discriminatie in de buurt/wijk (441), bij collectieve voorzieningen (555) en bij commerciële dienstverlening (610).


De 9.714 gemelde discriminatieklachten in 2014 vormen nog altijd slechts het topje van de ijsberg. Lang niet iedereen die geconfronteerd wordt met discriminatie dient een klacht in bij een anti-discriminatievoorziening. Mensen hebben relatief vaak het idee dat melden niet helpt, zijn niet op de hoogte van de meldingsmogelijkheden of zijn bang voor de gevolgen van een melding.
Om de meldingsbereidheid te vergroten, treden de anti-discriminatievoorzieningen regelmatig naar buiten en wordt er samengewerkt met tal van andere organisaties. De Rijksoverheid zal in 2015 een grootschalige campagne lanceren om de meldingsbereidheid te vergroten. Het is onder meer mogelijk om via de website discriminatie.nl of het telefoonnummer 0900 – 2 354 354 discriminatie te melden bij een anti-discriminatievoorziening in de buurt.

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download