Godsdienst

Algemeen Overleg Discriminatie in Tweede Kamer

Op 1 april vond een AO (Algemeen Overleg) over discriminatie in de Tweede Kamercommissie Binnenlandse Zaken plaats. Tweede Kamerleden stelden vragen en deden voorstellen over discriminatie aan twee ministers: Plasterk van Binnenlandse Zaken en Asscher van Sociale Zaken. Het BD was aanwezig om te horen wat er speelt op kabinetsniveau over het onderwerp.

Een kort verslag.

Aanwezig: Minister Plasterk en Minister Asscher; Kamerleden Karabulut (SP), Kuzu (GrKO), Van Ark (VVD), Schouw (D66), Bisschop (SGP), Marcouch (PvdA), Bosma (PVV), Voordewind (CU), Voortman (GL).

Eerste termijn
Karabulut: achteruitgang in gelijke behandeling, want cijfers gestegen. Wanneer komt actieplan en wat staat er in? Kabinet heeft geloofwaardigheidsprobleem: zie uitspraken Rutte tegenover die van Asscher. Van het OM wordt een verklaring en een oplossing gevraagd inzake de terugloop in aantal rechtszaken. Wat moeten we met alle discriminatoire uitingen op internet, mn Facebook?
Kuzu: vindt uitspraken van burgemeester Gilze Rije kwalijk, dat kan niet. In het kader van bewustwording wil hij een educatieve maatregel discriminatie ingevoerd hebben, door de rechter op te leggen. Meldingsbereidheid moet omhoog. Word je geregistreerd in het racisme register, dan kun je geen overheidsbaan krijgen. Hij wil zwaardere sancties en meer capaciteit bij het OM. Verder noemt hij een casus die speelt bij wervingsbureau Yacht.

Van Ark: trots op artikel 1 van de Grondwet. Voorkomen is echter beter. Wil zich richten op 4 groepen: -vrouwen (mn op arbeidsmarkt); -mensen met niet-Nederlandse achtergrond (moeten soms dubbel zo hard werken); -LHBTs (nog veel te doen aan acceptatie, bijv in voetbal; juicht GSA toe); -mensen met een beperking (VN verdrag belangrijk). Verschil in gediscrimineerd voelen en worden; alleen met het laatste kun je wat in Nederland. 

Schouw: complimenten aan 2 ministers. Noemt programma De Monitor, over zaken bij OM. Raar dat zo weinig doorstroomt. Voorstel: organiseer een tafel met de 2 ministers en politie en OM om het probleem op te lossen. Geen onderzoek doen, dat duurt te lang. Arbeidsmarkt: verschil tussen allochtonen en autochtonen; scheefheid is groot. Tweede tafel over discriminatie op de arbeidsmarkt. Derde tafel: in de Treveszaal uitspraken van Rutte aan de orde stellen, die zijn kwalijk.

Bisschop: botsing van grondrechten. Vier thema s: discriminatie op grond van -geslacht; -godsdienst; -beperking; -ras, mn antisemitisme.Het thema beperking moet in het actieplan, het is een misser dat dat ontbreekt. Er moet meer focus komen op antisemitisme, ook internationaal en in het onderwijs.
Marcouch: discriminatie maakt kapot. V&J heeft ook een taak. Hoe gaat het met de ADBs? Concrete doelen gevraagd. Bij aangifte van geweld: vinkje erbij als er discriminatie in het spel is. Kijk naar de eigen personeelshuishouding van de ministeries. Zet mystery sollicitanten in. Werkgevers moeten zich ook laten horen: discriminatie mag niet. In het onderwijs moet onderwerp aan de orde komen, ook de holocaust.

Bosma: vooral anti-moslim en groei antisemitisme. Geweld jegens vrouwen, homoseksuelen en Joden vanuit islamitische hoek. Hij wil de achtergrond van de daders horen. 

Voordewind: onverdraagzaamheid is gif. Twee dingen: antisemitisme: de Joodse gemeenschap moet zich verstoppen. CIDI cijfers vandaag naar buiten. Er moet een vinkje komen bij aangiftes als het om antisemitisme gaat. Laat politie meelopen met Joodse mensen om te weten wat er gebeurt. Onderwijs over dit onderwerp moet over alles en overal. Sluit zich aan bij alle eerdere opmerkingen over de arbeidsmarkt.

Voortman: kabinet laat twee geluiden horen, hoe zit dat? Kabinet heeft signaalwerking: spreek je uit. Diversiteitsbeleid in het bedrijfsleven moet beter.   

Reactie Plasterk
Begint met artikel 1 Grondwet. Neiging tot onderscheid zit in de mens, maar het mag niet.  Dit najaar herijking van het Actieplan. Veel signalen dat de problemen alleen maar groter worden. Alle burgers moeten zich bewust zijn dat discriminatie niet mag. Middel: publiekscampagne. Voor de zomer lancering en handreiking. Ook in het Actieplan: positie en rol ADVs. Momenteel vindt daar onderzoek naar plaats. Belangrijk dat mensen weten waar ze terecht kunnen, maar de bekendheid kan beter. Ook gemeentes kunnen beter, onderzoek naar hoe. 

Reactie op uitspraken van Rutte: Asscher heeft brief gestuurd aan T.K., dus ook namens Plasterk.
Antisemitisme komt aan de orde in Actieplan. Meldingen en opvolging: dader is niet altijd bekend. Verschil tussen gevoelde en juridische discriminatie. Politie: meldingen; OM: feiten. Hij verwijst een paar maal naar Justitie. Geeft zorgen door, heeft hoge urgentie. V&J heeft vandaag of gister kamervragen beantwoord over -cijfers; -discriminatie op internet; -Roze in Blauw en -beveiliging van religieuze instellingen.

Reactie Asscher
De norm is: discriminatie is niet acceptabel. Hij wil ongerustheid over de uitspraken van Rutte wegnemen. De overheid heeft een rol in de bestrijding. Samenleving, bedrijfsleven en overheid moeten samen optrekken. Een slachtoffer hoeft het niet in zijn eentje aan te pakken en te bestrijden. Geen misverstand: overheid trekt grens bij discriminatie en heeft rol in bestrijding. Rutte maakte de rol van de overheid klein en Asscher maakt hem weer groter. Ook: geef niet op, kom op voor je recht. Iedereen heeft recht op gelijke behandeling ongeacht haar of zijn voornaam.

De voorzitter besluit de tweede termijn uit te stellen naar een vervolgoverleg. De tijd is te kort. Ook daar zal het BD aanwezig zijn en een kort verslag van uitbrengen.