Arbeidsmarkt

Onderzoek onder ondernemingsraden

DEADLINE VERLENGD TOT 12 AUGUSTUS
Sinds 2009 is de wetgeving met betrekking tot het aanpakken van discriminatie en het bevorderen van gelijke behandeling op de werkvloer aangepast. In 2014 heeft de Sociaal-Economische Raad een handreiking opgesteld om ondernemingsraden te adviseren over hun rol bij het aanpakken van discriminatie. Wij zijn benieuwd in hoeverre ondernemingsraden bekend zijn met deze handreiking en met de wetgeving rond discriminatie op de werkvloer en hoe ze dit inzetten.

“Het kabinet vindt dat Ondernemingsraden een stimulerende taak hebben ten aanzien van discriminatie en gelijke behandeling op grond van de Wet op de ondernemingsraden”; dat staat in het Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie van het Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dd. mei 2014
Bureau Discriminatiezaken Kennemerland doet onderzoek naar de mate waarin dit onderwerp leeft binnen ondernemingsraden. Wij hebben 300 ondernemingsraden in de regio Kennemerland aangeschreven met het verzoek om mee te doen aan ons onderzoek. Wij willen in beeld krijgen hoe verschillende partijen, waaronder ondernemingsraden, kennis hebben van wetgeving inzake discriminatie en hen zo nodig ondersteunen in het voorkomen van discriminatie en ongelijke behandeling.
Vragenlijst
De vragenlijst bestaat uit negen vragen. Invullen neemt ongeveer tien minuten in beslag en kan zowel schriftelijk als online. Hieronder staat de link naar het onderzoek. Op de website (gehost door Qualtrics en de UVA) kunt u inloggen met uw inlogcode die in de brief staat. We stellen het zeer op prijs als u de vragenlijst in wilt vullen.
Het onderzoek is gesloten, u kunt niet meer deelnemen.
Meer informatie over het onderzoek kunt u verkrijgen bij Marjolein van Haaften of Frederique Janss, 023 5315842
Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Regio’s
Tags
Download