Lancering campagne door minister Plasterk

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de nieuwe anti-discriminatiecampagne van de Rijksoverheid gelanceerd.

Het thema van de campagne is ‘Zet een streep door discriminatie’. Een eerste serie tv-spots wijst op artikel 1 van de Grondwet. Daarin staat dat in Nederland discriminatie op welke grond dan ook niet is toegestaan. In een tweede serie spots en in ander campagnemateriaal zetten bekende Nederlanders een streep door het woord discriminatie.


Bekende Nederlanders sporen de rest van Nederland aan om ook zo’n statement te maken. Online kan iedereen zijn eigen poster, banner of afbeelding voor social media maken. Ook bedrijven, organisaties en gemeenten kunnen de campagne ondersteunen en materiaal maken met de naam of logo van hun organisatie. Al het campagne materiaal is hier beschikbaar: http://toolkit.discriminatie.nl/


De vernieuwde website discriminatie.nl wijst mensen die gediscrimineerd worden de snelste weg om melding doen. Daarnaast biedt de site informatie en antwoord op vragen.
De campagne richt zich op verschillende vormen van discriminatie, zoals leeftijd, herkomst, geslacht, handicap/chronische ziekte, seksuele gerichtheid en godsdienst, en op verschillende plekken waar discriminatie plaatsvindt, zoals bijvoorbeeld de werkvloer, de openbare ruimte en school. Naast de brede campagne voor heel Nederland komen er deelcampagnes voor specifieke vormen van discriminatie.


De campagne is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Veiligheid en Justitie; Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


Bureau Discriminatiezaken zal ook in Kennemerland aandacht vragen voor de campagne met posters en andere uitingen. We hopen dat veel mensen een streep door discriminatie zullen zetten.

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download