(Homo)seksuele gerichtheid

Oktober coming out maand: regenboogactiviteiten 2015

11 oktober is het nationale coming out dag. Dit is een dag om stil te staan bij de acceptatie van seksuele diversiteit. Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBTs) moeten zich vrij en veilig kunnen voelen om voor hun homoseksualiteit uit te kunnen komen. Ook in Nederland is dat niet altijd het geval.

Om de acceptatie van seksuele diversiteit te vergroten is Haarlem van 2015 tot en met 2017 regenbooggemeente. Dat houdt in dat er op verschillende terreinen aandacht besteed wordt aan het onderwerp; partners in de stad (COC Kennemerland, Bureau Discriminatiezaken en Gay-Haarlem.nl) geven daar vorm aan en organiseren een keur aan activiteiten. Een aantal daarvan vindt plaats in oktober.

Om te beginnen verschijnt het Pink Panel-rapport: resultaten van het jaarlijkse onderzoek naar veiligheidsgevoelens van LHBTs op het werk, in de woonomgeving en bij het sporten. Bureau Discriminatiezaken biedt het Pink Panel-rapport aan aan gemeentes en politie.
Op 9 oktober verzorgt het COC een roze ontbijt op het Stadhuis. Stadsdominee Tom de Haan en COC voorzitter Wouter Rutten spreken de genodigden toe, waarna wethouder Cora-Yfke Sikkema de regenboogvlag op het stadhuis zal hijsen. Op 10 oktober kan er gedanst worden op een door het COC georganiseerd feest.

Elf oktober is het de officiële coming out dag en dan zal een bijzondere, multireligieuze viering plaatsvinden. Vertegenwoordigers van diverse gezindtes gaan voor in deze veelkleurige viering met muziek, meditatie, tekst en inspiratie. Locatie is de Doopsgezinde Kerk.
In diezelfde kerk is op 20 oktober een bijeenkomst over seksuele diversiteit en religie. Ook hier zijn weer verschillende godsdiensten vertegenwoordigd; er wordt gesproken in de vorm van inleidingen en een paneldiscussie over wat er nodig is om seksuele diversiteit geaccepteerd te krijgen in die godsdienst. Het gaat om het vergroten van kennis en bewustwording en om verbinding en begrip.

Ook in oktober wordt nieuw leven geblazen in de Verklaring gelijke behandeling in de sport. In de agenda voor de sport, een beleidsstuk van de gemeente, staat een paragraaf over LHBT acceptatie bij sportverenigingen. De Verklaring gelijke behandeling gaat over respect, acceptatie, gelijke behandeling en non-discriminatie en sportverenigingen worden benaderd om niet alleen de verklaring te tekenen, maar daar ook actief gevolg aan te geven. De maand wordt afgesloten met de Roze Kunstlijn, onderdeel van de Haarlemse Kunstlijn. In Binnensteeds exposeren roze kunstenaars hun werk en op 30 oktober is de spectaculaire opening.