Bijeenkomst religie en seksuele diversiteit

Na de multireligieuze viering op 11 oktober organiseren de regenboogpartners in Haarlem nog een bijeenkomst met als thema religie en seksuele diversiteit. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op 20 oktober in de Doopsgezinde kerk.

Binnen geloofsgemeenschappen ligt het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit soms gevoelig. Acceptatie van homoseksualiteit is nog een stap verder. Bespreekbaar maken is een van de doelstellingen van de gemeente Haarlem en partners in de stad die het zogenoemde regenboogbeleid vormgeven en uitvoeren. Die partners zijn het COC Kennemerland, Gay-Haarlem.nl en Bureau Discriminatiezaken Kennemerland.


Wij willen met de bijeenkomst op 20 oktober inzichten bieden in wat er nodig is in verschillende geloofsgemeenschappen om seksuele diversiteit bespreekbaar te maken. Dit doen we door middel van lezingen en een gesprek. Vier inleiders geven vanuit de historie en vanuit verschillende religies hun visie daarop. In een plenair gesprek schuiven ook anderen aan en u als publiek kan uiteraard ook deelnemen.
Graag horen we antwoorden op vragen als -wat zijn de fricties tussen religie, cultuur en seksuele identiteit, wat moeten we daartoe weten (kennis dus) om actief gesprekken aan te gaan zonder in theologische debatten terecht te komen? of -hoe anders mag je zijn binnen je geloofsgemeenschap?


Ook zal een film getoond worden van Wahid Sanouji: De beslissing, over een Marokkaanse jongen die zijn vader vertelt dat hij homoseksueel is.


Ons doel van de bijeenkomst is dat mensen geinspireerd en gevoed worden met kennis en ideeen om het onderwerp seksuele diversiteit bespreekbaar te maken en om jongeren die worstelen met hun seksuele identiteit binnen hun (religieuze) cultuur te kunnen ondersteunen.


Na afloop is er tijd voor een drankje.


U bent van harte welkom vanaf 15.30 uur; de bijeenkomst start om 16.00 uur. Einde van het inhoudelijke deel is om 18.00 uur en om 19.00 uur sluiten we de deuren.
Locatie is de Doopsgezinde kerk, Frankestraat 24 in Haarlem. 

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download