Cijfers discriminatie

Maatschappelijk Akkoord van Onderhuids

Bureau Discriminatiezaken Kennemerland is een van vele ondertekenaars van het maatschappelijk akkoord dat gaat over discriminatie op grond van ras of afkomst.
Vandaag wordt het akkoord overhandigd aan minister Asscher.

De Campagne
De campagne Onderhuids gaat over (on)bedoelde of (on)bewuste raciale discriminatie. De naam Onderhuids verwijst naar de spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen en religies in Nederland; spanningen die kunnen bijdragen aan polarisatie en zelfs radicalisering, zonder dat we daar soms bewust van zijn. Onderhuids staat niet voor de opgeheven vinger, maar geeft antwoord op de vraag of onze eigen voorkeuren en vooroordelen niet leiden tot (on)bedoelde discriminatie en racisme en roept daarbij op tot introspectie, dialoog en verbinding.

Grondslag
Van januari tot en met oktober organiseerde de campagne Onderhuids bijeenkomsten van Hengelo tot Middelburg over verborgen vooroordelen en racisme. De lokale bijeenkomsten met +1500 bezoekers waren een belangrijke inspiratiebron voor het akkoord. Verder werden er specifieke samenkomsten en (email)consultaties belegd met maatschappelijke organisaties, (ervarings)deskundigen, instellingen, kerken, synagogen en moskeeën, gemeenten, (professionele) sportverenigingen en bedrijven.

28 concrete maatregelen
Het Maatschappelijk Akkoord Onderhuids zet in op 28 concrete en realistische maatregelen. De ondertekenaars bieden niet alleen concrete en haalbare oplossingen aan de regering, ze nemen ook zelf verantwoordelijkheid en dragen hun steentje bij aan de uitvoering. De ondertekenaars pleiten er via dit Akkoord onder andere voor om in jaarverslagen in te gaan op de samenstelling van het personeelsbestand en het diversiteitsbeleid. De politie wordt geadviseerd in gesprek te gaan met jongerengroeperingen, minderheidsorganisaties, buurthuizen of andere (gekozen) wijkvertegenwoordigers over discriminatie en etnisch profileren en expliciet aan te geven waarom iemand is staande gehouden.

Aanbieding aan Lodewijk Asscher te Amsterdam
Tijdens een slotevenement in Felix Meritis op 28 oktober wordt het Akkoord aangeboden aan Lodewijk Ascher.