Godsdienst

Bureau Discriminatiezaken zet dit jaar religie centraal als discriminatiegrond

In Nederland heeft religie een andere plek in de samenleving gekregen. Steeds meer mensen keren zich af van een religie of zijn niet meer actief belijdend.

Uit recent onderzoek ‘God in Nederland’ van KRO Kruispunt (Trouw, maart 2016)  blijkt het volgende:
– In Nederland is 68 procent buitenkerkelijk, men zit tussen godsgeloof en ongeloof in. Hiervan gelooft 28 procent in een hogere macht.
– Circa 25 procent zegt atheïst te zijn (in 2006 was dat nog 14 procent). 
– 25 procent noemt zichzelf christelijk. 
– Zes procent is moslim. 
– Het hindoeïsme, boeddhisme, jodendom en overige geloven hebben allen ongeveer twee procent aanhangers in ons land.
Tegelijkertijd neemt de kritiek op religie toe en dan met name de kritiek op stromingen waar vrouwenrechten en rechten van homoseksuelen niet vanzelfsprekend lijken. In de maatschappelijke discussie voert bovendien het anti islam geluid ook steeds meer de boventoon. 
Bovendien vindt een grote meerderheid van de Nederlanders dat religie geen bepalende rol meer moet hebben op diverse vlakken binnen de samenleving. Zo moet de politiek vrij zijn van geloof, maar ook tegen onderwijs op godsdienstige grondslag wordt negatief aangekeken.
Bureau Discriminatiezaken wil het komende jaar onderzoeken hoe  religie en gelijke behandeling  zich tot elkaar verhouden. Geloofsregels kunnen botsen met rechten van anderen. 
In oktober 2015 hebben al twee bijeenkomsten plaatsgevonden met het onderwerp religie en seksuele diversiteit. Op 8 maart, Internationale Vrouwendag is er op de bijeenkomst in Haarlem ook kort aandacht geweest voor verschillende religies. Deze bijeenkomsten worden hieronder toegelicht.
1. Op 11 oktober is het de officiële coming out dag en op die dag vond een bijzondere, multireligieuze viering in de Doopsgezinde Kerk in Haarlem. Vertegenwoordigers van diverse gezindtes gingen voor in een veelkleurige viering met muziek, meditatie, tekst en inspiratie. 
2. In diezelfde kerk was op 20 oktober een bijeenkomst over seksuele diversiteit en religie. Weer zijn verschillende godsdiensten vertegenwoordigd; er is gesproken over wat er nodig is om seksuele diversiteit geaccepteerd te krijgen in verschillende godsdiensten. Het doel van de bijeenkomst was het vergroten van kennis en bewustwording en komen tot meer verbinding en begrip.
3. Tijdens de viering van de Internationale Vrouwendag op 8 maart is ook het onderwerp religie langsgekomen. Spreekster Domenica Ghidei gaf aan dat vrouwen volgens de wet gelijke rechten hebben maar de positie van vrouwen en de rechten van vrouwen verdienen nog steeds veel aandacht, inspanning, bewustwording en onderhoud. Vervolgens vertelden drie vrouwen uit Haarlem hun persoonlijke verhaal over hun geloof c.q. levensovertuiging, over de man-vrouw verhoudingen in relaties en familieverbanden, en over gelijke kansen op het werk.  
Meer informatie over de activiteiten: Frederique Janss of Marjolein van Haaften 023 5315842
Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Godsdienst
Regio’s
Tags
Download