Belangrijke dagen

Internationale dag tegen racisme en jaarcijfers 2015

21 maart is de door de Verenigde Naties uitgeroepen dag tegen racisme. Bureau Discriminatiezaken grijpt deze dag elk jaar aan om de klachtencijfers over het voorafgaande jaar te publiceren.
Wat viel op in 2015?

• Het aantal discriminatieklachten dat in 2015 is binnengekomen bij het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BD) is weer gestabiliseerd en komt op 204 klachten.
De oorzaak van het hoge aantal klachten in 2014 lag deels bij de 184 meldingen die binnenkwamen over uitspraken van de heer Wilders tijdens een bijeenkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014.
• Top 3 meeste discriminatieklachten op grond: 1. Ras/afkomst; 2. Godsdienst;
3. Seksuele gerichtheid.
• De meeste klachten bij het BD gaan vanouds over rassendiscriminatie. Dit zijn vooral klachten gerelateerd aan etniciteit of afkomst (106). Een aantal keer worden mensen beledigd vanwege hun huidskleur. Hoewel veel in het nieuws in 2015, werd antisemitisme weinig gemeld (2). Wel kwamen er tien meldingen binnen over bekladdingen met hakenkruisen. Dit gebeurde in de meeste gevallen op willekeurige objecten of muren.
• Opnieuw is er een stijging van het aantal klachten op grond van godsdienst: van 20 klachten in 2014 naar 24 in 2015. Op één incident na gaat het allemaal om moslimdiscriminatie.
De incidenten die gericht zijn tegen moslims speelden zich voornamelijk af in de openbare ruimte. Het betrof in zeven gevallen vrouwen met een hoofddoek. Het BD registreerde vijf keer stickeracties of spandoeken.
• Het aantal discriminatieklachten op grond van (homo)seksuele gerichtheid is met 19 klachten gelijk gebleven, maar blijft relatief gezien hoog. Het is opvallend dat vrijwel alle gemelde incidenten gericht zijn tegen homoseksuele mannen.  Buren en wijkbewoners zorgen voor veel onveiligheid bij homoseksuelen (9); ook spelen incidenten zich af in de openbare ruimte.
• Het aantal klachten over handicap/chronische ziekte is zowel relatief als absoluut licht gestegen. De klachten doen zich vooral voor op de arbeidsmarkt (werving en selectieprocedures) en in het onderwijs.
• Er is sprake van een sterke daling van het aantal klachten op grond van leeftijd en geslacht op de arbeidsmarkt.
• Naast klachten die het BD zelf behandelt zijn er in 2015 door andere Antidiscriminatievoorzieningen in het land 20 discriminatieklachten behandeld die zich afspeelden in Kennemerland.