Regenboog ambassadeurs in Haarlem

Vanaf 23 maart 2016 zijn vier Regenboog ambassadeurs in Haarlem actief. Zij gaan zich inzetten om de zichtbaarheid en acceptatie van LHBT-burgers te vergroten.

De ambassadeurs zijn voorgedragen door de Regenboogpartners (Gay-haarlem.nl, COC Kennemerland en het Bureau Discriminatiezaken) en vertegenwoordigen ieder een specifiek terrein: ouderen, jongeren, sport en migranten, waar de ambassadeurs het onderwerp acceptatie van seksuele diversiteit bespreekbaar maken.
Haarlem is een van de 43 Regenboogsteden in ons land. In het drie-jarig programma, Lokaal Actieplan Regenboogstad 2015-2017, staat beschreven hoe Haarlem samen met de Regenboogpartners de acceptatie en de emancipatie van de LHBT-burgers bevordert. Jaarlijks worden er afspraken gemaakt over de concrete inzet om aan de speerpunten invulling te geven. Dit is vastgelegd in het Regenboogplan 2016. In het kader van de zichtbaarheid is de installatie van de regenboogambassadeurs een voorbeeld van een van de speerpunten.
REGENBOOG AMBASSADEURS
– Ouderen: Rineke Mesman
– Jongeren: Lodewijk de Ruiter
– Sport: Jerry Buitendijk
– Migranten: Hugo Belloni
Rineke Mesman zit voor de uitvoering van haar ambassadeurstaken, en andere vrijwilligersactiviteiten bij Bureau Discriminatiezaken. Zij is te bereiken via rm@bdkennemerland.nl en 023 531 5842
Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download