Cijfers discriminatie

Jaarverslag 2015 focus op arbeidsmarkt

Het BD heeft het jaarverslag over 2015 gepubliceerd. Hierin staan de werkzaamheden en activiteiten die in 2015 zijn verricht om de doelstelling van het bureau te realiseren.

Discriminatie komt overal voor en vooral op de arbeidsmarkt zo blijkt. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hiervoor in een brief met een actieplan aan de Tweede Kamer extra aandacht gevraagd. Daarom ligt de focus bij Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BD) in 2013/2014/2015 op discriminatie op de arbeidsmarkt.

Het BD krijgt veel klachten binnen over discriminatie op de werkvloer of bij werving en selectie. Circa 30% van de gemelde klachten speelt zich af op de arbeidsmarkt. Veelal zijn mensen terughoudend om werk-gerelateerde zaken te melden: ze zijn bang om hun baan te verliezen of het is moeilijk aan te tonen. Discriminatie op het werk vraagt vaak een omzichtige aanpak.

Drie groepen hebben veel last van discriminatie op de arbeidsmarkt: ouderen, mensen met een beperking, mensen met multi-etnische achtergrond.

Het hele jaarverslag is te lezen bij download.