Godsdienst

Meer samenwerking in H’meer

In Haarlemmermeer hebben vrijwel alle migrantenorganisaties de handen ineen geslagen. Per 2 september 2016 is er een gemeenschappelijk spreekuur voor iedereen in Haarlemmermeer.

De migrantenorganisaties organiseren van alles: voorlichtingen, sporten, lessen, activiteiten voor ouderen en jongeren en meer. Een deel ervan is voor de eigen achterban, een deel is voor iedereen. Vaak hebben de organisaties ook een spreekuur. Nu komt daar een gemeenschappelijk spreekuur bij; sommige vragen en problemen zijn immers voor iedereen hetzelfde.
Om beter op die vragen te kunnen reageren en om elkaar als inwoners van Haarlemmermeer beter te leren kennen, worden kennis en informatie gebundeld. Het gemeenschappelijk spreekuur gaat 2 september van start; locatie is de Nieuwe Silo in Graan voor Visch, Hoofddorp.

Op 20 april is de overeenkomst tot samenwerking getekend in het bijzijn van twee wethouders. Het was een feestelijke bijeenkomst.
Bureau Discriminatiezaken is betrokken bij de samenwerking en draagt deze een warm hart toe.