Onderwijs

Haarlem2Harlem

Het project Haarlem to Harlem is gepresenteerd.

Al enige tijd geleden werd het BD benaderd door Frederique Windhorst, die op persoonlijke titel een project met strips wilde organiseren waarbij contact en een link werd gelegd tussen Haarlem en Harlem in New York. In Harlem zat Alex Simmons, een stripschrijver en docent, als partner.
Het verbindende thema moest slavernij en discriminatie worden. Het BD legde contact met het Haarlem College en dat reageerde enthousiast. Leerlingen kregen uit de VS via internet tips over het maken van tekeningen en strips en konden chatten met leerlingen op een school in Harlem.

Simmons is in mei naar Haarlem gehaald en de tekeningen zijn gepresenteerd op het Haarlem College. De kinderen kregen een certificaat en waardering voor hun inzet. Ze vonden het heel leuk om mee te doen aan het project, vooral om Alex Simmons in het echt te ontmoeten.