(Homo)seksuele gerichtheid

Nederland meest positief over homoseksualiteit, maar…

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) komt vandaag uit met een nieuw rapport over acceptatie van homoseksualiteit. Het SCP verrichte dit onderzoek op verzoek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van emancipatie.
Het is voor het eerst dat de LHBT Monitor verschijnt en dat in Nederland op basis van grootschalige bevolkingsstudies een beeld is verkregen van de leefsituatie van LHB burgers.

Nederland behoort tot de landen in Europa die het meest positief over homoseksualiteit denken. In 2006 was 15% van de Nederlanders negatief over homo- en biseksualiteit, nu is dat gedaald tot 7%. Over transgenders denkt 10% negatief.
De houding is in alle sociaal-demografische groepen positiever geworden, ook in groepen waar men van oudsher negatief over homoseksualiteit denkt, zoals oudere of religieuze personen.
Op het werk en op straat
Lesbische, homoseksuele en biseksuele (LHB) personen hebben meer problemen dan heteroseksuelen op het werk. LHB’s hebben bijvoorbeeld vaker met intimidatie op het werk te maken en hebben vaker burn-out verschijnselen.
Ook in de openbare ruimte ervaren LHB’s meer problemen. Zij voelen zich op veel plekken minder veilig en worden vaker slachtoffer van geweld dan heteroseksuelen.  Op straat heeft men in Nederland nog steeds problemen met twee zoenende mannen of vrouwen, dit wordt nog altijd als meer aanstootgevend ervaren dan een man en een vrouw die zoenen (respectievelijk 32%, 23% en 12%).
Basis van het onderzoek

Het onderzoek is gebaseerd op verschillende grootschalige bevolkingsonderzoeken zoals de Veiligheidsmonitor, de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, de Leefstijlmonitor, de Vrijetijdsomnibus en de SCP Leefsituatie Index. 

Voor meer informatie: www.scp.nl