Wetgeving

Oordeel College Rechten van de Mens

Een uitzendorganisatie wijst een slechthorende man af als assistent logistiek medewerker vanwege zijn gehoorbeperking. Er is sprake van discriminatie omdat de organisatie niet aantoont dat de afwijzing noodzakelijk is voor de veiligheid.

Het Bureau Discriminatiezaken heeft het College een oordeel gevraagd in de zaak.

Situatie
Volgens de slechthorende man besloot de uitzendorganisatie dat hij vanwege zijn gehoorbeperking de werkzaamheden niet op een veilige manier kon uitvoeren zonder dit met hem te bespreken of te onderzoeken. De uitzendorganisatie meent dat er onvoldoende voorzieningen zijn om veiligheidsrisico’s te voorkomen.

Toelichting
Veiligheidsrisico’s zijn de reden dat de slechthorende man is afgewezen. Daardoor is er sprake van direct onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte. Dit onderscheid is niet verboden als het noodzakelijk is voor de bescherming van de veiligheid en de gezondheid. De uitzendorganisatie doet een beroep op deze uitzondering. Het beroep op de uitzondering slaagt niet. Zij wezen de man af op basis van aannames over zijn beperkingen zonder dit met de man te bespreken. Bovendien onderzochten zij niet of er zaken aangepast konden worden zodat de man de werkzaamheden wel op een veilige manier kon uitvoeren. Het College oordeelt daarom dat de uitzendorganisatie de man discrimineerde door hem af te wijzen voor de functie.

Oordeel
De uitzendorganisatie heeft jegens de man verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte gemaakt.

En ja, wat dan? Zullen veel mensen denken. In veel gevallen gaan bedrijven aan de slag met het oordeel. In dit specifieke geval heeft de organisatie een aantal acties ondernomen die ongelijke behandeling in de toekomst dienen te voorkomen:

-Het uitzendbureau heeft de klager een brief gestuurd met excuses en een uitnodiging voor een gesprek om zijn wensen en mogelijkheden op het gebied van werk te bespreken. 

-Op managementniveau zullen werkinstructies worden vastgelegd om de veiligheidsaspecten bij kandidaten (werkzoekenden) met een handicap of chronische ziekte te beoordelen en te bespreken met zowel opdrachtgevers als kandidaten.

-Bedrijfsprocessen zullen opnieuw beoordeeld worden en zo nodig aangescherpt. 

-Binnen het opleidingstraject van alle medewerkers zal ruime aandacht worden besteed aan regelgeving op het gebied van gelijke behandeling.

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Wetgeving
Regio’s
Tags
Download