Racisme, afkomst, huidskleur

Geen apart meldpunt voor Turkse Nederlanders

In het Haarlems Dagblad stond op 17 september een artikel met de kop ‘Discriminatiebureau voor bedreigde Turken’.

De SP in Haarlem vraagt aandacht voor de situatie dat mensen uit de Turkse gemeenschap in Haarlem zich bedreigd zouden kunnen voelen, maar hiermee niet naar de politie durven omdat daar ook Turkse Nederlanders werken. Dit naar aanleiding van de mislukte coupe in Turkije en de spanningen binnen de Turkse gemeenschap tussen aanhangers van Erdogan en Gülen. De SP oppert dat er een apart meldpunt geopend zou kunnen worden. Wethouder Botter heeft aangegeven dat in Haarlem het Bureau Discriminatiezaken is gevestigd en dat Turkse Nederlanders daar terecht kunnen. 
Dat klopt. Het Bureau Discriminatiezaken is er voor iedereen die te maken heeft met discriminatie en ongelijke behandeling, ook als dat leidt tot intimidatie en bedreigingen op grond van politieke overtuiging, zoals bij Turkse Nederlanders.  Wij geven advies, bieden morele ondersteuning en registreren de meldingen. Er is wat ons betreft geen apart meldpunt nodig. 
Medewerkers van het bureau zullen de komende tijd contact opnemen met haar Turks Nederlandse contacten in de regio Kennemerland om te polsen hoe de situatie is en hen informeren dat zij met hun ervaringen bij het bureau terecht kunnen.