Politieke en publieke opinie

Oproep aan Turks Nederlandse organisaties

Vanwege de spanningen die in Nederland zijn ontstaan tussen mensen van Turkse afkomst, heeft de landelijke vereniging tegen discriminatie, waarvan BD Kennemerland lid is, een oproep gedaan.

Aan: Islamitische Stichting Nederland / Turks Islamitische Culturele Federatie / Nederlandse Islamitische Federatie / Stichting Islamitisch Centrum Nederland / Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond / Hizmetbeweging in Nederland

Geacht bestuur,

Als voorzitter van de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie, de koepelorganisatie van regionale antidiscriminatie voorzieningen, vraag ik uw aandacht voor het volgende.

De afgelopen weken is Nederland opgeschrikt door tal van incidenten tussen burgers en organisaties binnen de Nederlands-Turkse gemeenschap. In een aantal van die gevallen is sprake van intimidatie, bedreiging, geweld en discriminatie.

Als brancheorganisatie van de antidiscriminatie voorzieningen vinden wij het belangrijk dat van dergelijke voorvallen altijd aangifte wordt gedaan of melding wordt gemaakt. Wij nemen aan dat u die opvatting met ons deelt. Daarom vragen wij u vriendelijk, om onderstaande tekst of een variant op deze tekst op uw website en in eventuele andere media van uw organisatie te willen publiceren.

Uiteraard ben ik tot nadere toelichting bereid.

Graag zie ik uw reactie tegemoet. Ik ontvang graag een kopie van de oproep als verwijzing naar een website of in de vorm van een pdf.   

Met vriendelijke groet,

mr. Frederique Janss
voorzitter Landelijke Vereniging tegen Discriminatie