(Homo)seksuele gerichtheid

Positieve houding tegenover homoseksualiteit

De deelnemers van het Haarlemse Digipanel nemen een positieve houding aan tegenover homoseksualiteit. Zo vinden bijna alle leden dat homoseksuele mannen en lesbische vrouwen hun leven moeten kunnen leiden zoals zij dat willen. Ook het opengestelde huwelijk voor homoseksuelen/lesbiënnes en de adoptie van kinderen door paren van hetzelfde geslacht stuit bij minder dan 10% op weerstand. Het beeld is niet anders dan in 2014 toen de eerste meting werd gedaan.

In de eigen woonwijk
Een ruime meerderheid schetst op basis van vijf stellingen een gunstig beeld van de positie van homoseksuelen in hun eigen woonwijk. Zo denken bijna negen van de tien panelleden dat homoseksuelen er veilig kunnen wonen. Het aandeel negatieve reacties varieert van 2% tot 6%. Bij één stelling oogt het beeld minder rooskleurig: zes van de tien panelleden denken dat in hun buurt homoseksuelen veilig hand in hand kunnen lopen, iets wat volgens 12% niet kan.Krijgen LHBT-panelleden vanwege hun seksuele gerichtheid te maken met vijandig gedrag?
Homoseksuele en biseksuele panelleden mochten aangeven of zij daar in drie situaties in het afgelopen jaar mee te maken hebben gekregen. Onder vijandig gedrag verstaat de gemeente uitingen als pesten, schelden en vernieling. Een ruime meerderheid van de 140 geënquêteerden met een homo- of biseksuele voorkeur viel niet ten prooi aan vijandig gedrag. Toch kreeg een relatief hoog aantal van hen hier wel mee te maken: in de eigen straat gold dat voor 7%, in de woonwijk voor 11% (ruim één op de tien) en elders in Haarlem voor 18% (bijna één op de vijf).
Pink Panel
Sinds 2008 doet Bureau Discriminatiezaken onderzoek naar veiligheidsbeleving en discriminatie van LHBT-inwoners van Kennemerland (inclusief Haarlem). De meest recente publicatie kunt u hieronder downloaden. Via het Digipanel konden LHBT-ers zich hiervoor aanmelden, dat hebben 44 van de 143 LHBT-ers gedaan!
Aanpak gemeente
De gemeente Haarlem probeert de acceptatie van homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders in de stad te bevorderen. Zes manieren waarop de gemeente dat kan doen, krijgen steun van een (ruime) meerderheid van het Digipanel. De grootste steun, namelijk van 95% van het panel, krijgt de voorlichting op scholen over seksuele diversiteit.
Representativiteit
De samenstelling van het Digipanel is niet helemaal representatief voor de Haarlemse bevolking. Het panel bestaat uit inwoners van 18 jaar en ouder die zich vrijwillig hebben aangemeld om regelmatig aan enquêtes van de gemeente over uiteenlopende onderwerpen mee te werken. In het panel zijn jonge Haarlemmers (18-24 jaar en in mindere mate 25-34 jaar) ondervertegenwoordigd. Er is niet bekend welke etnische achtergrond de deelnemers hebben.Daarnaast bevat het panel relatief veel hoger opgeleiden. Bij gebruik van de uitkomsten moet hiermee rekening worden gehouden.
U kunt het rapport Acceptatie van LHBT in Haarlem hieronder downloaden.