Godsdienst

Samenwerking antidiscriminatie-voorzieningen en moslimkoepels

Vandaag heeft Frederique Janss als afgevaardigde van de Antidiscriminatiebureaus (ADBs) een samenwerkingsconvenant getekend met Contactorgaan moslims en overheid (CMO).

Vanmiddag tekenden het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) en de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie in de Anwar e Quba moskee in Utrecht een samenwerkingsovereenkomst. Primaire doel is het werk van antidiscriminatiebureaus meer bekendheid te geven in de bij het CMO aangesloten moskeeën en daarmee het aantal meldingen van discriminatie te vergroten. Daarnaast wil het CMO samen met de Landelijke Vereniging projecten initiëren en intensiveren om discriminatie in het algemeen en islamofobie in het bijzonder te bestrijden.
Halil Karaaslan, bestuurslid van het CMO, stelde dat de strijd tegen discriminatie een strijd voor vrede is en dat daarbij ook een belangrijke rol is weggelegd voor de moslimgemeenschap. Dat geldt wat hem betreft niet alleen voor de strijd tegen moslimdiscriminatie, maar ook die tegen bijvoorbeeld antisemitisme en homofobie. Daar valt volgens hem nog een wereld te winnen, Het gaat volgens Karaaslan hierbij expliciet niet om het stimuleren van een klaagcultuur maar om het bevorderen van actief burgerschap, vooral ook bij de latere generaties,
Frederique Janss, voorzitter van de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie, gaf aan dat het gaat om Artikel 1 van de Grondwet tussen de oren van iedereen te krijgen. Daarbij is samenwerking volgens haar onmisbaar. Met het convenant met het CMO wordt daar volgens Janss weer een belangrijke stap in gezet. En dat is nodig, zei Janss, want er is nog lang niet overal sprake van gelijke behandeling.
Bron: www.republiekallochtonie.nl
Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Godsdienst
Regio’s
Tags
Download