Godsdienst

Samenwerkingsconvenant met CMO

Op 21 september wordt een samenwerkingsconvenant getekend tussen CMO en de LVtD.

De Landelijke Vereniging tegen Discriminatie (LVtD) is de branchevereniging van antidiscriminatievoorzieningen in Nederland. Om meer inzicht te krijgen in wat er speelt aan discriminatie, is het van groot belang om samen te werken en contact te hebben met andere organisaties. Dat kunnen ook belangenorganisaties zijn. De LVtD heeft contact met CMO, het Contactorgaan Moslims en Overheid.

Het Contactorgaan Moslims en Overheid is een officieel erkend samenwerkingsverband van ruim 380 moskeeen en 10 moskeekoepels dat de belangen van moslims bij de Nederlandse overheid en politiek behartigt.

Om de achterban van het CMO te informeren over wat antidiscriminatievoorzieningen doen, (bijvoorbeeld klachtbehandeling en het geven van voorlichting), is overeengekomen om een samenwerkingsconvenant te tekenen. Dat geeft de samenwerking een officieel tintje en onderstreept het vertrouwen dat de organisaties in elkaar hebben.
De ondertekening vindt plaats in Utrecht op 21 september.
Zie de uitnodiging in de bijgevoegde flyer.

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Godsdienst
Regio’s
โ€”
Tags
โ€”
Download
โ€”