Arbeidsmarkt

Zwangerschapsdiscriminatie neemt niet af

Het blijkt dat ruim veertig procent van de vrouwen op de arbeidsmarkt te maken heeft gehad met mogelijke discriminatie wegens zwangerschap of pril moederschap. De omvang van zwangerschapsdiscriminatie is de afgelopen vier jaar niet afgenomen, zo blijkt uit onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens onder 1000 vrouwen. Wel gedaald is de bereidheid van vrouwen om zwangerschapsdiscriminatie te melden: dit percentage nam af van 26% in 2012 naar 14% nu.

Helaas is er geen verbetering opgetreden van deze hardnekkige vorm van discriminatie, die de baanzekerheid van vrouwen ondermijnt en een groot maatschappelijk probleem vormt, meldt het College voor de Rechten van de Mens.

Van de vrouwen die tijdens hun zwangerschap op het punt stonden een arbeidsovereenkomst te tekenen, gaf 32% aan dat het contract niet doorging of werd gewijzigd, nadat bekend werd dat zij zwanger waren. Bij 44% van de vrouwen met een aflopend contract, werd dit vermoedelijk niet verlengd wegens zwangerschap. Dit is in strijd met de wet.
Bureau Discriminatiezaken Kennemerland vroeg in 2014 en 2015 ook al aandacht voor dit maatschappelijke probleem. In de regio Kennemerland zijn alle grotere verloskundige praktijken en afdelingen gynaecologie van ziekenhuizen voorzien van flyers met informatie over zwangerschap, werk en rechten.
Dit leidde niet direct tot meer meldingen over zwangerschapsdiscriminatie. Maar het gaat het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BD) erom dat vrouwen bekend zijn met hun rechten. Als ze er niet uitkomen met hun (potentiële) werkgever, kunnen ze altijd contact opnemen met het BD en kunnen we hen adviseren en begeleiden bij eventuele te nemen stappen.
De flyer is hieronder te downloaden. Wilt u hardcopy flyer(s) bestellen of meer informatie over zwangerschapsdiscriminatie? Bel 023 5315842 of mail naar info@bdkennemerland.nl