Handicap, chronische ziekte

Onderzoek Op gelijke voet

Het definitieve rapport ´op gelijke voet´ is uit. Wij denken dat de achttien verhalen van de deelnemers de dagelijkse praktijk van ongelijke behandeling en discriminatie van mensen met een lichamelijke beperking op de arbeidsmarkt dichterbij brengt en tevens kan bijdragen aan het bijstellen van de beeldvorming over mensen met een lichamelijke beperking.

Enkele conclusies:

• Bijna alle deelnemers hebben weleens te maken gehad met ongelijke behandeling of discriminatie op de arbeidsmarkt. Een aantal schrijnende voorbeelden wordt in het rapport beschreven, zoals ontslag of genegeerd worden door klanten. In sollicitatie-trajecten worden mensen soms afgewezen omdat ze niet representatief worden gevonden of omdat ze ´niet gezond zijn´.

• Discriminatie en ongelijke behandeling worden door betrokkenen niet altijd herkend of het wordt als onwetendheid bestempeld. Soms ervaren de betrokkenen de incidenten wel degelijk als discriminatie en voelen ze zich teleurgesteld of ze zijn geschrokken. Geen van de deelnemers aan het onderzoek wist wat ze eventueel zouden kunnen ondernemen naar aanleiding van hun discriminatie ervaringen of ze zagen het nut er niet van in om het bij een instantie te melden.

• De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) is te weinig bekend en er wordt dus vrijwel geen beroep op gedaan.

Over het onderzoek is ook een ´themakrant´ verschenen en verstuurd naar 500 middelgrote en grote organisaties in Kennemerland.

Wij hopen dat het rapport een impuls geeft aan de verbetering van de positie van mensen met een lichamelijke beperking.

Het rapport is hieronder te downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjolein van Haaften op telefoonnummer 023 531 58 42.