(Homo)seksuele gerichtheid

Jaarverslag 2012 focus op afkomst/ras

Bureau Discriminatiezaken Kennemerland heeft veel gedaan, veel verschillende initiatieven genomen en de meeste ervan zijn goed verlopen.

Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BD) hecht heel veel waarde aan voorlichten en preventief werken. We doen het veel, vooral in de vorm van gastlessen op scholen. Het geven van voorlichting is ook leuk en leerzaam om te doen, omdat we mensen een spiegel voor kunnen houden en hen laten nadenken over wat raar is en wat gewoon, zodat ze ook
buiten hun eigen patronen gaan denken. De ‘vooroordelenkoffer’, lesmateriaal voor basisscholen, is veelvuldig en met succes ingezet en daar gaan we mee door.

Het werken met themajaren, waarbij een discriminatiegrond gedurende een langere periode centraal staat, bevalt goed en werpt vruchten af. Dat uit zich in een grotere naamsbekendheid en meer bewustzijn over discriminatie en ongelijke behandeling bij mensen die daarmee geconfronteerd (kunnen) worden. In 2012 richtten we onze aandacht op ras / afkomst.

Het netwerk dat we hebben wordt uitgebreid en onderhouden door regelmatig gesprekken te voeren en uit te wisselen wat andere partijen doen en waarin we elkaar kunnen versterken. Bewustwording over ongelijke behandeling, dat dat verboden is en dat je er iets aan moet doen om het tegen te gaan, is daarbij één van de doelstellingen van het BD. Het centraal stellen van een discriminatiegrond is een goed handvat om met specifieke doelgroepen in contact te komen. Helaas resulteert dit niet in een verhoging van het aantal meldingen, hetgeen we wel verwacht en als doel gesteld hadden. Wel horen we wat er speelt en waarmee mensen geconfronteerd worden.

Het hele jaarverslag is hieronder te downloaden.