Wetgeving

artikel 1

Aan het werk van Bureau Discriminatiezaken Kennemerland ligt artikel 1 van de Nederlandse Grondwet ten grondslag:
“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan.”

De Nederlandse Grondwet: Artikel 1
In dit artikel zitten twee belangrijke punten besloten: het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod. De term “gelijke gevallen” is lastig, omdat elke situatie anders is; zelden zijn omstandigheden exact gelijk. Een aantal gronden waarop niet gediscrimineerd mag worden, is met name genoemd. Andere gronden kunnen vallen onder de woorden “op welke grond dan ook”.

De Grondwet heeft een speciale positie in het Nederlandse rechtsstelsel. Het is een wet waar burgers zich niet direct op kunnen beroepen als ze bijvoorbeeld vinden dat een buurman of werkgever ze ongelijk behandelt. De Grondwet dient eigenlijk als document waarin de basisbeginselen (grondrechten genoemd) van ons land vastgelegd zijn. De overeenkomsten met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zijn groot. Met de grondrechten dient de overheid rekening te houden bij het maken van andere wetten en de overheid moet ervoor zorgen dat de grondrechten gewaarborgd worden, dat wil zeggen dat ze inderdaad gelden.

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Wetgeving
Regio’s
โ€”
Tags
โ€”
Download
โ€”