Man/Vrouw

Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (WGB)

De wet behandelt het verschil in behandeling tussen mannen en vrouwen op het werk: een werkgever mag niet discrimineren bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst, bij de arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, de bevordering en het ontslag.

Zowel mannelijke als vrouwelijke werknemers kunnen een beroep doen op deze wet, bijvoorbeeld als zij bij de arbeidsvoorwaarden ongelijk worden behandeld.Deze wet is in 1980 in werking getreden

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Man/Vrouw, Wetgeving
Regio’s
Tags
Download