Cijfers discriminatie

Jaarverslag 2016 focus op godsdienst

Het jaar 2016 stond voor het BD in het teken van het thema godsdienst, veel voorlichtingen op basisscholen en een lichte stijging van het aantal klachten. Ook zaten we volop in de discussie over politieke opinies en polarisatie.

Er leken over steeds meer onderwerpen twee blokken in de samenleving te ontstaan en die gingen beiden vrij ver in het veroordelen van het andere blok. De sociale media werden weer ingezet om de eigen mening meestal ongezouten te verkondigen. Identiteit en de vraag ‘waar hoor je bij’ zijn thema’s geworden waaraan enorm veel waarde wordt gehecht.

Wij voelden ons, zoals wel vaker, geroepen tot nuancering over en weer: houd rekening met gevoeligheden, probeer je te verplaatsen in de ander, discussieer over de inhoud zonder in extremen te vervallen.Het voorkómen en bestrijden van vooroordelen en discriminatie is dus nog steeds hard nodig. Dat verbaast ons niet, maar de heftigheid van de discussie en de polarisatie van de standpunten verbaasden ons wel. De reëel ervaren angst en ongerustheid erkennen we en willen we proberen weg te nemen, omdat die niet altijd gebaseerd zijn op de realiteit.

Het jaar 2016 stond voor een groot deel in het teken van zowel de discriminatiegrond seksuele gerichtheid als godsdienst. Beide kregen speciale aandacht in het kader van het themajaar; voor de grond seksuele gerichtheid is dat omdat het Bureau Discriminatiezaken regenboogpartner is in Haarlem. Voor godsdienst hebben we gekozen omdat dit een thema is dat in de samenleving een rol speelt. Er is veel aandacht voor zingeving en voor seculariteit en met name de islam
is een actueel onderwerp in het maatschappelijk debat. In het kader van het themajaar over religie (dit is een breder begrip dan godsdienst; daarom gebruiken we deze term), hebben de medewerkers van het Bureau Discriminatiezaken een aantal deskundigen gevraagd om een ‘mini college’ te verzorgen over hun godsdienst. We hebben twee islamkenners, een rabbijn en een christelijk theologe daartoe uitgenodigd; onze kennis is daardoor flink toegenomen.

De rijksoverheid is zich vanuit verschillende ministeries bewust van de rol die Anti Discriminatie Voorzieningen (ADV’s) spelen en dat brengt met zich mee dat ze ons betrekken bij diverse bijeenkomsten, trajecten en overleggen.
Wij zijn daar blij mee, want het betekent dat erkend wordt dat discriminatie een probleem is in de samenleving en dat het landelijke netwerk van ADV’s een deskundige partner is in de aanpak daarvan. Wij werken daarnaast aan bewustwording op lokaal en regionaal niveau en pleiten voor een gezamenlijke aanpak waarvoor wij kennis en deskundigheid aanleveren om discriminatie en vooroordelen te voorkomen.