Cijfers discriminatie

Meldingen discriminatie 2016 Kennemerland

21 maart is het de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Ter gelegenheid hiervan publiceert Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BD) de cijfers over klachten en meldingen die in 2016 bij het bureau zijn binnengekomen.

In 2016 zijn er 210 discriminatieklachten binnengekomen. Hiermee is het aantal klachten in vergelijking met 2015 licht gestegen.
Naast klachten die het BD zelf behandelt en/of registreert zijn er in 2016 door andere antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) in het land 14 discriminatieklachten behandeld die zich afspeelden in Kennemerland. Voor het complete beeld over discriminatie die zich heeft voorgedaan in de regio Kennemerland dienen deze klachten te worden meegeteld. Ze worden echter niet meegeteld en gespecificeerd in afzonderlijke tabellen.

Bij de registratie wordt een aantal gegevens vastgelegd, onder meer om daarover te rapporteren. De discriminatiegrond behoort daartoe. De top drie qua grond betreft:
1. Ras / etnische afkomst / huidskleur 2. Godsdienst  3. Geslacht
Vorig jaar stond seksuele gerichtheid op de derde plaats.
De meeste klachten bij Bureau Discriminatiezaken gaan vanouds over rassen-discriminatie. Het gaat vooral om klachten gerelateerd aan etniciteit / afkomst (112), of vanwege huidskleur (17). Antisemitisme werd weinig gemeld (3). Wel kwamen relatief veel meldingen binnen over bekladdingen met hakenkruisen (25). Dit waren in de meeste gevallen bekladdingen op willekeurige objecten of muren.

We zien een stabilisering in het aantal klachten op grond van godsdienst. In 2016 kwamen hierover 20 klachten binnen. Op twee incidenten na gaat het allemaal om moslimdiscriminatie.
Er is sprake van een sterke toename van het aantal klachten over geslacht. Het betrof in 13 gevallen vrouwen (7x zwangerschap), in drie gevallen transgenders en in een zaak was de melder een man. De zwangerschapszaken speelden allemaal op de arbeidsmarkt.

Een ander gegeven in de registratie is het terrein waarop de ervaren discriminatie zich heeft afgespeeld.
Arbeidsmarkt is het terrein waarop de meeste gemelde discriminatie zich afspeelt (24% van het totaal). Het gaat zowel om toegang tot de arbeidsmarkt als de werkvloer.
Incidenten in de openbare ruimte zijn weliswaar afgenomen, maar dit terrein staat nog wel op de tweede plaats.

Zowel het aantal klachten in de eigen buurt / wijk (waaronder burenconflicten) als klachten met betrekking tot publieke en politieke opinie (hier vallen uitspraken van politici en columnisten onder) zijn flink gestegen.

Bureau Discriminatiezaken Kennemerland voorkomt en bestrijdt discriminatie en streeft gelijke behandeling na. Het BD behandelt klachten en meldingen van mensen die zich gediscrimineerd voelen en rapporteert over de cijfers aan gemeentes en indirect aan de Rijksoverheid.

Veel meldingen over zwangerschapsdiscriminatie