Godsdienst

Voel jij je vrij om je geloof te uiten en te beleven?

Hoe vrij of belemmerd zijn Haarlemmers om hun geloof of levensbeschouwing te beleven en te uiten? En hoe vrij laat men anderen om hun geloof of levensbeschouwing te uiten? Wil je meedoen aan ons onderzoek?!

Wie is de initiatiefnemer van het onderzoek en waarom?
Bureau Discriminatiezaken Kennemerland heeft tot doel om de leefbaarheid in de samenleving te bevorderen en tweedeling tegen te gaan.
We signaleren dat in Nederland religie een andere plek in de samenleving heeft gekregen. Steeds meer mensen keren zich af van religie of zijn niet meer actief belijdend. En kritiek op religie neemt toe.
We zien we een toename van anti-islam/moslim geluiden en een anti-joods geluid in het politieke en maatschappelijke debat. Christenen ervaren regelmatig vooroordelen over hun geloof. Humanisten vinden dat ‘hun vrijheid steeds opnieuw verdedigd moet worden’ etcetera.geerMensen lijken zich steeds verder terug te trekken in hun eigen gelijk en in de eigen kring van ‘dezelfde’ mensen . Dit kan leiden tot toenemende tegenstellingen. Vanwege deze ontwikkeling zouden we ons juist moeten bekommeren  om het belang van ontmoeten, verbinden, persoonlijk contact maken, vertrouwen en sociale verbondenheid in het belang van leefbaarheid in onze stad. Bovendien zou meer kennis van religie en levensbeschouwing het publieke debat kunnen verrijken en van nuance kunnen voorzien.
Wat willen we met dit onderzoek?
We willen weten hoe vrij of belemmerd mensen zijn om in Haarlem hun geloof of levensbeschouwing te beleven en te uiten. En hoe vrij laat men anderen om hun geloof of levensbeschouwing te uiten?
Ook vragen we de deelnemers aan het onderzoek om actief mee  te denken over hoe wenselijk het is dat anders-gelovigen en niet-gelovigen persoonlijk contact hebben met elkaar; elkaar ontmoeten. Welke activiteiten zouden kunnen bijdragen aan verbetering van contact tussen mensen?
Wat gebeurt er met de resultaten?
De interviews zullen worden gebundeld voor publicatie en zijn bedoeld om door zoveel mogelijk Haarlemmers te worden gelezen. Naar aanleiding van de resultaten zullen mogelijk activiteiten worden ontwikkeld om ontmoeting buiten de ‘eigen kring’ te stimuleren.
Wie doen mee?
Voor dit onderzoek gaan we twintig volwassen Haarlemmers met verschillende geloofsovertuigingen en levensbeschouwingen interviewen. Het zal gaan om zes christenen, vijf moslims, drie joden en twee atheïsten, een agnost, een ‘ietsist’ en twee humanisten. Het betreft een kwalitatief onderzoek en het gaat er niet om dat het onderzoek representatief is voor de Haarlemse bevolking.
Anonimiteit van de deelnemers is gewaarborgd. Het interview zal circa 2 uur in beslag nemen en zal plaats vinden of in een ruimte bij Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, Lange Herenvest 122, Haarlem. Indien wenselijk kan het gesprek bij een deelnemer thuis plaatsvinden.
Meer informatie over het onderzoek
Marjolein van Haaften of Yvonne Moonen, 023 531 5842 of mvh@bdkennemerland.nl
Type
Onderzoek
Gepubliceerd op
Dossier
Godsdienst
Regio’s
Tags
Download