Pieten debat

Sinterklaasviering: een feest voor iedereen

Het Sinterklaasfeest is een mooie Nederlandse traditie. Overal in Nederland wordt reikhalzend naar de goede Sint uitgekeken. Daarom is het des te belangrijker dat alle kinderen en ook volwassenen hier plezier aan kunnen beleven.

Sint en Piet
Sint en Piet

Bureau Discriminatiezaken Kennemerland meent dat we niet voorbij moeten gaan aan gevoelens en gevoeligheden. Voor een groeiend aantal mensen hoort de oude Zwarte Piet bij het stereotype, karikaturale beeld uit de koloniale tijd en roept hij associaties op met het slavernijverleden.

De ideale Piet is een Piet die niemand kwetst. Bureau Discriminatiezaken Kennemerland pleit daarom voor aanpassing van Piet. De Roetpiet of de Schoorsteenpiet is een charmant en passend alternatief: het doet recht aan de Sinterklaastraditie en neemt de bezwaren van een stereotype uiterlijk weg. Ook gekleurde Pieten zijn een mooi alternatief. Hoe hij ook wordt, de nieuwe Piet is ontdaan van stereotypen als felrode lippen, kroeshaar en gekunsteld accent en Piet en Sint gaan op gelijkwaardige manier met elkaar om.

Naast Nederlandse burgers die zich bij ons melden, hebben ook diverse organisaties erop gewezen dat de huidige Zwarte Piet discriminerende en racistische aspecten in zich draagt. Onder andere het College voor de Rechten van de Mens, het VN-comite dat zich inzet voor de Rechten van de Mens en de Kinderombudsman spraken zich uit voor aanpassing van Piet.

De rol van Zwarte Piet is in de loop van de jaren veranderd. Van een boeman met de roe is hij een vrolijke kindervriend geworden met diverse rollen en functies zoals Hoofdpiet, Huispiet, Rommelpiet, Wiskundepiet, etc. Bij het Sinterklaasfeest gaat het om het verblijden van kinderen met cadeautjes en snoepgoed en het uitwisselen van geschenken door familie en vrienden in een warme en gezellige sfeer. De Sinterklaasviering is een feest van saamhorigheid. Een Piet zonder racistische elementen of associaties tast de essentie van die traditie niet aan, maar bevordert deze zelfs.

Praktische tips en handvatten voor Piet

– Piet is geen stereotype zwarte figuur
(niet krom praten, niet onderdanig, geen ringen, geen rode lippen, geen kroeshaar, etc).
– koop pakpapier, slingers, banners, versiering met neutrale Pieten
– schrijf Piet als afzender van de gedichten (en niet Zwarte Piet)
– knutsel Piet in zijn nieuwe verschijning, dus niet perse zwart
– Sint en Piet zijn gelijkwaardig (dus bijvoorbeeld  geen u tegen Sint en jij tegen Piet)
– Piet als gelijkwaardige vriend van Sint middels rollen als Opa Piet, de Hoofdpiet
– Beeld Sint en Piet gelijkwaardig af, bijv. op de poster van de intocht
– Roetpieten kunnen onherkenbaar worden middels brillen, snorren en andere stem
– zing de aangepaste Sinterklaasliedjes. Heel makkelijk, zeker voor de kinderen.
– Sinterklaas verhalen met de nieuwe Piet zijn er inmiddels in legio boeken
– hou als school rekening met kinderen die vanwege religieuze, financiële en andersoortige redenen het Sinterklaasfeest thuis niet vieren

http://www.art1middennederland.nl/toolkitsinterklaas/