10 dec: internationale Dag van de Mensenrechten

10 december is de internationale Dag van de Mensenrechten. In 1948 werd op deze dag de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen door de Verenigde Naties. Hierin staan dertig mensenrechten die gelden voor iedereen.

Wat zijn mensenrechten?

Mensenrechten zijn rechten die gelden voor ieder mens in Nederland. Ze beschermen ons tegen de macht van de staat en zorgen ervoor dat een mens in waardigheid kan leven. Zo heb je recht op gelijke behandeling en vrijheid van meningsuiting, maar ook onderwijs, genoeg te eten en een dak boven je hoofd zijn rechten. De rechten zijn vastgelegd in de Grondwet en in internationale verdragen. In art.1 van de Grondwet staat het volgende: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. 

Campagne

Het College voor de Rechten van de Mens is op 21 november een campagne gestart in aanloop naar 10 december. Door middel van deze campagne brengt het College mensenrechten in Nederland onder de aandacht.

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download