Godsdienst

(S)Preken voor andermans parochie*

De titel van het project, is een woordspeling op de Nederlandse zegswijze preken voor eigen parochie. Iemand die dat doet, richt zich alleen op de eigen achterban. Wij, initiatiefnemers, beogen juist beweging naar de andere, de vreemde geloofsgemeente of levensbeschouwelijke gemeenschap. We spelen ook met het gezegde door van preken spreken te maken.

Alle 52 religieuze en levensbeschouwelijke organisaties in Haarlem zijn uitgenodigd (zie onderstaande brief) om deel te nemen aan dit initiatief waarbij ontmoeting en kennisuitwisseling van elkaars overtuiging centraal staat. Er  wordt gestreefd naar tien uitwisselingen in 2018.

Kennis nemen van elkaars godsdienstige of levensbeschouwelijke achtergrond. Daar begint het mee. Het ontbreekt veel mensen aan kennis van het geloof of de levensbeschouwing van ‘de ander’. Na kennisname ontstaat er hopelijk begrijpen en empathie, maar daar hebben we uiteraard geen invloed op. We gaan er vanuit dat mensen bereid zijn om naar elkaar te luisteren en nieuwsgierig zijn naar elkaars geloofsbeleving of levensbeschouwing. Met dit project willen we de verschillen recht doen, terwijl er toch verbinding wordt gelegd.

Er staan enkele thema’s en/of vragen centraal rondom ‘de ander’ waaruit men kan kiezen:

  • Gastvrijheid
  • Omgaan met ‘de ander’
  • Menselijke waardigheid
  • Zorgen voor de ander
  • Waarom doen ‘zij’ dat zo? (rituelen)

Op dit moment hebben 5 kerken, 2 moskeeën, 3 migrantenorganisaties, de Soefi’s, de Humanisten, een Amsterdamse rabbijn en Stem in de Stad toegezegd deel te willen nemen. We zijn druk bezig om de uitwisselingen tot stand te brengen en meer organisaties te enthousiasmeren.

*Naar Rotterdams model van Stichting Lokaal

Wilt u ook mee doen? Neem dan contact op met Marjolein van Haaften, Bureau Discriminatiezaken, 023 5315842