Cijfers discriminatie

Discriminatieklachten over handicap meer dan verdubbeld

Op 21 maart vinden niet alleen de gemeenteraadsverkiezingen plaats, maar is het ook de internationale dag tegen racisme en discriminatie. Deze dag grijpt Bureau Discriminatiezaken Kennemerland aan om de cijfers van meldingen over discriminatie en ongelijke behandeling  in 2017 naar buiten te brengen.

Discriminatie in Kennemerland in 2017. Wat valt op?

In 2017 zijn 195 discriminatieklachten binnengekomen bij Bureau Discriminatiezaken (BD). Hiermee is het aantal klachten in vergelijking met 2016 gedaald met 7%. In de top drie van de meest gemelde discriminatieklachten in 2017 staan:

  1. Ras / afkomst
  2. Handicap / chronische ziekte
  3. Seksuele gerichtheid

In 2016 stond godsdienst op de tweede plaats en geslacht op de derde.

De meeste klachten gaan traditiegetrouw over rassendiscriminatie. Het gaat vooral om klachten gerelateerd aan etniciteit of afkomst (70%), of belediging vanwege huidskleur (20%). Antisemitisme werd weinig gemeld (zes klachten). Er kwamen in 2017 ook zes klachten binnen over bekladdingen met hakenkruisen.

We zien een opvallend sterke toename, relatief en absoluut, van het aantal klachten over handicap en chronische ziekte (van 9 naar 26 klachten). De klachten spelen zich vooral af op de terreinen commerciële dienstverlening, onderwijs en arbeidsmarkt (werving- en selectieprocedures).

Het aantal discriminatieklachten op grond van (homo)seksuele gerichtheid is weer gestegen naar het niveau van 2015. Hierover kwamen in 2017 19 klachten binnen.

Het aantal klachten op basis van godsdienst daalt langzaam naar 15 klachten. In 2016 kwamen hierover 20 klachten binnen tegenover 24 in 2015. Het gaat op één incident na allemaal om moslimdiscriminatie.

Circa de helft van de discriminatieklachten speelt zich af in de eigen woonwijk, op de arbeidsmarkt en in de openbare ruimte.

De daling van het aantal meldingen wil zeker niet zeggen dat discriminatie afneemt. Het BD krijgt regelmatig signalen van discriminerende beledigingen, scheldpartijen of bedreigingen die geuit worden naar mensen, bijvoorbeeld omdat ze een hoofddoek dragen. Hierover wordt echter geen melding in de zin van klacht ingediend.

Naast klachtbehandeling en registratie van klachten, geeft Bureau Discriminatiezaken voorlichting en training, doet het onderzoek en geeft het informatie en advies.

De Verenigde Naties hebben 21 maart uitgeroepen tot internationale dag tegen racisme vanwege discriminerende pasjeswetten in Zuid-Afrika ten tijde van het apartheidsregime.

Type
Persbericht
Gepubliceerd op
Regio’s
Tags
Download