(Homo)seksuele gerichtheid

Negentig briefwisselingen over discriminatie

De afgelopen weken schreven negentig scholieren brieven met mensen die vaker met vooroordelen te maken hebben. Dinsdag 13 maart is de afsluiting van dit project op het Kaj Munk College in Hoofddorp. Met workshops als ‘Arabisch schrijven’, ‘BN-ers’, ‘herken de hetero’, ‘leven in Syrië’, ‘hulphond Mattie’ en een meet & greet tussen leerlingen en hun terugschrijvers.

De derdejaars havisten deden het project bij het vak Nederlands. De koppeling van vaardigheid (brief opstellen) en inhoud (gelijke behandeling, discriminatie) werkt goed. ‘Dus we schrijven met echte mensen?!’, was een veel gehoorde opmerking tijdens de gastlessen van Bureau Discriminatiezaken. Op 13 maart ontmoeten de ‘werelden’ van leerlingen en terugschrijvers elkaar in het echt.

Vluchtelingen, homoseksuelen, transgenders, gehandicapten, mensen met een donkere huidskleur, mensen van verschillende pluimage wisselden sinds januari op papier van gedachten met ‘hun’ leerling.   Bureau Discriminatiezaken Kennemerland organiseert dit project en brengt daarmee ‘de wereld’ in de klas. Wethouder Marjolein Steffens – van de Water (Jeugd en Doelgroepenbeleid) opent 13 maart om 13 uur de bijeenkomst.

Opzet bijeenkomst
13:00   Start: Briënne ten Napel (rector Kaj Munk College)
13:05   Opening: Wethouder Steffens – van de Water (Jeugd en Doelgroepenbeleid)
13:20   Meet & Greet: leerlingen & terugschrijvers
13:30   1e workshop ronde
13:45   2e workshop ronde
14:00   3e workshop ronde
14:20   Afsluiting Mark van Rijn (docent Nederlands Kaj Munk College)
en Noëlle Beerepoot (educatie, Bureau Discriminatiezaken Kennemerland)
14:30   Einde bijeenkomst

Adres: Kaj Munk College, Kaj Munkweg 3, 2131 RV Hoofddorp.
Locatie in de school: Aula van het Paviljoen