(Homo)seksuele gerichtheid

Monitor Discriminatie 2017 Noord-Holland

Vandaag verschijnt de ‘Monitor Discriminatie 2017 Noord-Holland’. Dit is één van de negen regionale rapportages over discriminatie in Nederland.  Hierin staan de cijfers over Noord-Holland van politie, antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) en het College voor de Rechten van de Mens.

Alle regionale rapportages en de landelijke rapportage ‘Discriminatiecijfers 2017’ zijn terug te vinden op discriminatie.nl.

Discriminatie is niet altijd zichtbaar, wordt niet altijd herkend én wordt lang niet altijd gemeld. Uit onderzoek blijkt dat slechts één op de acht discriminatie-ervaringen ergens wordt gemeld. De gemelde discriminatie-ervaringen vormen dus het spreekwoordelijke topje van de ijsberg. Mede daarom is aanvullend onderzoek onder burgers belangrijk. Enkele gemeenten in Noord-Holland doet regelmatig onderzoek naar ervaren discriminatie onder inwoners, waardoor een meer compleet beeld ontstaat.

Daling van het aantal discriminatieklachten

In Noord-Holland valt in de eerste plaats op dat zowel bij de ADV’s als bij de politie sprake is van een daling van het aantal gemelde discriminatieklachten en aangiften in vergelijking met 2016.

De daling van het aantal aangiften en meldingen bij de politie eenheid Noord-Holland van 16% ten opzichte van 2016 komt redelijk overeen met het landelijke beeld van de politie (een daling van 20%). Landelijk laten de ADV’s gezamenlijk een daling zien van 1%.

Herkomst en huidskleur blijvend op nummer één

Veruit de meeste discriminatieklachten bij zowel ADV’s als politie gaan over herkomst en huidskleur. He t is van belang dat er blijvende aandacht is voor racisme en dat melders zich serieus genomen en gesteund voelen.

LHBT’s vooral last van discriminatie in eigen woonwijk

Het aantal discriminatieklachten op grond van (homo)seksuele gerichtheid is gedaald maar staat bij de politie blijvend op de tweede plaats. Bij dit type discriminatieklachten is vaak sprake van schelden, geweld, bedreiging en afpersing (via dating app’s). De meeste zaken spelen zich af in de eigen woonwijk/directe woonomgeving. Wijkagenten kunnen een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van escalatie en bemiddeling.In Kennemerland wordt structureel onderzoek gedaan naar discriminatie en de ervaren veiligheid van LHBT’s door middel van het Pink Panel.

Veel discriminatieklachten over handicap bij ADV’s

Een landelijke ontwikkeling is de sterke stijging van het aantal discriminatieklachten op grond van handicap. Dit type  discriminatie-klachten komt vooral binnen bij de ADV’s en het College voor de Rechten van de Mens; bij de politie wordt vrijwel geen aangifte gedaan over handicap of chronische ziekte. In het kader van de ratificatie van het VN verdrag voor rechten van mensen met een beperking zijn nu vooral gemeenten aan zet om dit te vertalen naar gemeentelijk beleid.

Moslimdiscriminatie en antisemitisme

Uit het aantal moslimdiscriminatieklachten bij de ADV’s of de politie komt niet naar voren dat de urgentie hoog is op dit gebied. Echter, de algehele vijandigheid jegens islam en moslims in Nederland wordt in de moslimgemeenschappen breed gevoeld. Bij informele gesprekken met moslims komt vaak naar voren dat zij vijandigheid ervaren vanwege hun godsdienst, vooral bij vrouwen met een hoofddoek speelt dit.

Bij ADV’s en politie komen ook weinig klachten binnen over antisemitisme. Wel is bekend dat sommige joden blijvend op hun hoede, en soms angstig, zijn en dat politiebewaking wordt ingezet rondom sommige joods-religieuze activiteiten.

Cijfers per gemeente

In de Monitor staat ook een overzicht van alle gemeenten in Noord-Holland met het aantal klachten per 1.000 inwoners.

Win het vertrouwen van mensen die te maken krijgen met discriminatie

Het komt nog steeds voor dat een baliemedewerker bij de politie geen aangifte wil opnemen omdat die op eigen initiatief beslist dat de zaak niet onder het strafrecht valt en een melder wegstuurt. Door middel van trainingen van het baliepersoneel kan dit worden voorkomen. Het is tevens van belang dat de politie doorverwijst naar ADV’s als men het gevoel heeft dat melders meer ondersteuning nodig hebben. Gemeenten laten soms te weinig aan hun burgers zien dat zij het tegengaan van discriminatie belangrijk vinden. Discriminatie is vaak ook bestuursrechtelijk aan te pakken; daarmee kan een gemeente een rol nemen. Preventie is uiteraard nog beter, opdat het helemaal niet plaatsvindt.

Mocht u meer willen weten, een toelichting willen, een nader onderzoek of advies: wij gaan hierover graag met u in gesprek. De monitor is hieronder te downloaden.

Frederique Janss

Marjolein van Haaften

023 5315842