Bescherming persoonsgegevens

Bij Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BDK) zijn we ons ervan bewust hoe belangrijk de bescherming van uw persoonsgegevens is. We doen er alles aan om uw persoonsgegevens op een verantwoorde manier te verwerken, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming die in mei 2018 van kracht is geworden.

De privacy verklaring is de eerste aanzet om inzichtelijk te maken hoe we dit doen en wat er met uw gegevens gebeurt. Komende tijd breiden we ons privacybeleid stap voor stap uit en zal deze verklaring worden aangepast.

In de privacy verklaring komen de volgende punten aan de orde:
1. Gegevensverwerking klacht discriminatie;
2. Gegevensverwerking bezoek website(s);
3. Gegevensverwerking nieuwsbrieven;
4. Gegevensverwerking per telefoon of mail;
5. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden;
6. Beveiliging;
7. Rechten van betrokkenen;
8. Contactgegevens;
9. Wijzigingen in onze Privacyverklaring.

U kunt de privacy verklaring hieronder downloaden.

Meer informatie is te verkrijgen bij Frederique Janss, 023 5315842