Godsdienst

(S)Preken voor andermans Parochie, deel 2

De titel van het project, is een woordspeling op de Nederlandse zegswijze preken voor eigen parochie. Iemand die dat doet, richt zich alleen op de eigen achterban. Wij, initiatiefnemers, beogen juist beweging naar de andere, de vreemde geloofsgemeente of levensbeschouwelijke gemeenschap.

Sinds ons vorige bericht over (S)preken voor andermans Parochie zijn er weer verschillende gemeenschappen in Haarlem en Heemstede bij elkaar op bezoek geweest.

Vrouwen van de Nieuw Apostolische Kerk zijn op 3 juni bezoek geweest bij de vrouwen van de Fatih moskee.. Ze zijn praktisch buren, ze zitten aan beide zijden van het Schoterbos in Haarlem Noord. De vrouwen werden ontvangen met een high tea. Maar eerst werd er een kennismakingsspel gedaan in de gebedsruimte. Schoenen uit. Er werden allerlei vragen gesteld over wat je leuk vindt en of je weleens vals speelt. Wat is je favoriete eten. Maar er werd ook gesproken over sociale controle en de gang naar Mekka, getrouwd zijn of niet. Het was direct een vrolijke boel.

Daarna gingen we aan tafel die vol stond met zelfgemaakte koekjes, brood, groentesticks etc. Er was ongelooflijk veel interesse in elkaar.  Hoe doen jullie dit, hoe doe je dat? Wat vind jij? Homoseksualiteit, geloven in hel en hemel, hoe bidden jullie, wel of geen hoofddoek. Wat is het verschil tussen Apostolische en andere christelijke kerken.Ga je weleens naar een andere kerk? De vrouwen van de Fatih moskee gaan regelmatig naar andere moskee. Moet je trouwen voor je gaat samenwonen? Twee werelden die elkaar ontmoeten.

Op 8 oktober komen de vrouwen van de Fatih moskee op ’tegenbezoek’ in de Nieuw Apostolische Kerk. Ontvangst om 9.15 u met koffie, thee en lekkers. Bijkletsen tussen de vrouwen in bijzijn van voorganger Mark Roelofsen en priester Bart Stam. Er ontstaat een spontaan heen en weer gevraag. Mark en Bart vertellen het een en ander over wat ons in de dienst te wachten staat. Zij zijn beiden lekenpriesters; ze hebben er nog een betaalde baan naast. De kerk is redelijk vol, circa 40 mensen. De kerkdienst is een échte kerkdienst: voorlezen uit de Bijbel, zingen, koor, orgel, preek, aanvullende preek, heilig avondmaal (iedereen uitgenodigd, ook niet-leden). De bezoekers kregen een welkom gevoel. Zij werden ook steeds genoemd door voorganger Mark: ‘Wij zijn heel blij met ons bezoek! De hele dienst stond in teken van Dankbaarheid. Voor het grote en het kleine. Officieel heet het Dankdag voor de oogst.

Erna werd gezamenlijk koffie gedronken. De moslimvrouwen vonden het allemaal heel interessant. ‘Ja, ik ben in Nederland geboren en ik weet helemaal niets van wat er in al die kerken gebeurt.’ Voorganger Mark was zeer enthousiast, hij bedankte Bureau Discriminatiezaken enkele malen voor dit initiatief.

En verder…

Kwamen de Somalisch-Haarlemse mannen op 8 oktober op bezoek bij de Protestantse Gemeenschap in de kerk in Heemstede. In totaal waren er circa 25 mensen en de sfeer was uitermate gezellig. Ook hier een high tea. De leden van de Protestantse gemeente hadden alles zelf gemaakt. Maar eerst een bezoek aan de Oude kerk. Dominee Terpstra vertelde begeesterd wat er zoal gebeurt in de kerk. Het orgel werd bespeeld en er werden psalmboeken uitgedeeld. Zingen! En wat zijn die zakjes aan de muur? Collectezakken. Er kwamen veel vragen van de Somalische mannen en er ontstond een mooi gesprek, over en weer.

De meeste mannen gaan naar de Marokkaanse moskee bij winkelcentrum in Schalkwijk. Maar een aantal zei: ik kan overal binnenstappen. Als je moet bidden, ga je naar de dichtstbijzijnde moskee. Turkse moskeeën zijn echter niet zo handig, want daar spreekt de imam meestal Turks.

Verder met het programma. Het thema van vanmiddag is opvoeding. De Somalische mannen vertelden dat zij als vaders ook steeds meer betrokken zijn bij de opvoeding. En hoe zit het met het idee dat kinderen vooral gelukkig kunnen zijn versus iets bereiken? En alweer was er sprake van een rustig, open gesprek. Er werd goed geluisterd en aan beide zijden was men oprecht nieuwsgierig. Uiteindelijk leken de ideeën niet zo ver uit elkaar te liggen.

Aan het eind van de middag liepen de vrolijke Somalische mannen naar hun auto, bewonderend naar de kerk kijkend, en toen begon de klok net te slaan. Gelach.

Op dit moment worden er voorbereidende gesprekken gevoerd voor een ontmoeting tussen:

  • Dar as Salaam moskee en de Moeder van de Verlosserkerk
  • De Vereniging Marokkaanse Gemeenschap en Stem in de Stad
  • De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en het Apostolisch genootschap