Godsdienst

Veel interesse voor het boek ‘de werkelijkheid van de ander’

Het boek ‘de werkelijkheid van de ander’ dat op 3 juli werd gepresenteerd op het stadhuis in Haarlem is ondertussen breed verspreid onder heel veel Haarlemmers en geïnteresseerden in Haarlemmermeer en Heemstede.

Maatvast, een grote organisatie die wijkcentra, jongerencentra en dorpshuizen in Haarlemmermeer beheert heeft het boek opgenomen in haar kerstpakket. Tijdens de Preek van de Leek op 28 oktober van Marjolein van Haaften in de Oude Kerk in Heemstede was het boek onderdeel van haar verhaal over verdraagzaamheid en zijn er ook enkele boeken verkocht. Bij de lezing van de burgemeester op 31 oktober over religieuze tolerantie: toen en nu, in de Ontmoetingskerk in Haarlem wilden maar liefst 25 mensen het boek kopen. Aanstaande donderdag zal het boek verkocht worden tijdens de uitreiking van de Compassieprijs 2018 door de Britse schrijfster Karen Armstrong op de Vrije Universiteit Amsterdam.

Marjolein van Haaften en Yvonne Moonen hebben 21 gesprekken gevoerd met christenen, moslims en religieuze joden, maar ook met Haarlemmers die zichzelf atheïst, humanist of agnost noemen, of zichzelf geen enkel etiket willen opplakken. Daarbij stonden vragen centraal over hoe vrij zij zich voelen om hun geloof te praktiseren in Haarlem of om niet te geloven. En hoe vrij laten zij de ander eigenlijk? Deze verhalen zijn nu terug te lezen in het boek.

Geloofsbeleving is heel persoonlijk. Er zijn invloeden van buitenaf die de geloofsbeleving mede bepalen en vormgeven. Wij zeggen vormgeven omdat het geen statisch gegeven is. Zoals de mens voortdurend in ontwikkeling is, zo is zijn of haar geloofsbeleving dat ook. Opvoeding, jeugd, scholing, relaties, sociaaleconomische omstandigheden en politieke en maatschappelijke contexten – al deze individuele omstandigheden zijn van invloed op wie iemand is en nog gaat worden.

De interviews zijn afgenomen in een veilige setting. De geïnterviewde personen voelden zich op hun gemak om over een persoonlijk onderwerp te praten, dat niet iedere dag met anderen wordt gedeeld. In deze hoedanigheid hebben wij als onderzoekers een inkijk gekregen in hoe mensen hun geloof of levensbeschouwing ervaren, dit wel of niet uiten, hoe zij worden benaderd door andersgelovigen en hoe zij tegen andersgelovigen aankijken. We willen u vragen zich tijdens het lezen te verplaatsen in deze ‘veilige omgeving’, waarin de eigen opvattingen uitgesproken mochten worden, ook als een ander ze liever niet hoort.

Daar het persoonlijke verhalen betreft, is het gezegde niet algemeen geldend voor de religieuze groep waartoe de geïnterviewde behoort. De kunst van het samenleven heeft voor de makers te maken met het proberen op te schorten van het eigen oordeel en te proberen met een zo open mogelijke blik naar de ander te luisteren, waarbij er niet veralgemeniseerd wordt. Op deze wijze zou begrip kunnen ontstaan voor de keuzes en ideeën van stadsgenoten die ‘anders’ in het leven staan.

Het boek is N|IET MEER te koop voor 6,50 euro bij boekhandel De Vries (Oude Gedempte Gracht 27), de kerkshop van de Sint Bavo op de Grote Markt, Bijbel In Evangelische boekhandel (Gasthuisvest 17A). U kunt het wel bestellen bij Bureau Discriminatiezaken. Als u grotere aantallen bestelt is een staffelkorting bespreekbaar. Of u vraagt kosteloos de pdf aan.  Meer informatie bij mvh@bdkennemerland.nl

Marjolein van Haaften en Yvonne Moonen kunnen ook langskomen op speciale gelegenheden om het boek toe te lichten en te verkopen. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen via 023 5315842 of u kunt mailen naar mvh@bdkennemerland.nl