Godsdienst

Verbindende middag

Zaterdagmiddag 17 november vond het netwerkevenement met de titel ‘De werkelijkheid van ons allemaal’ plaats in het Sancta Maria Lyceum in Haarlem. Een initiatief van Bureau Discriminatiezaken. Het is belangrijk dat in een multireligieuze en multiculturele stad als Haarlem mensen elkaar kennen, samenwerken en goed met elkaar omgaan om de leefbaarheid te vergroten.

Een divers publiek druppelde na 13 uur binnen. De genodigden zijn kerken, moskeeën, zelforganisaties en welzijnsorganisaties. De sprekers Naema Tahir en Asis Aynan zetten het publiek aan tot nadenken. Naema Tahir: Hoe we omgaan met verscheidenheid: we waarderen, tolereren of negeren ‘de ander’. Verscheidenheid wordt pas echt een probleem als we te maken krijgen met belangentegenstellingen. Maar belangtegenstellingen kunnen overbrugd worden met goed leiderschap en wetten die opkomen voor het algemeen belang. Asis Aynan vertelde in een persoonlijk essay over migratie en wat dit eigenlijk echt betekent. De verhalen van Tahir en Aynan zijn binnenkort na te lezen op www.bdkennemerland.nl

Burgemeester Jos Wienen verraste de aanwezigen met een bezoek om de Vredesverklaring in ontvangt te nemen. De Vredesverklaring, een initiatief van Antoniusgemeenschap, is getekend door circa 20 partijen in de stad. De Vredesverklaring gaat concreet over het tegengaan van vooroordelen en onverdraagzaamheid.

Daarna konden mensen aan de slag in een keur aan workshops, zoals Geweldloos communiceren, Identiteitscirkels of Vooroordelen. Ook kon men een soefi viering bijwonen of een gesprek tussen een imam, dominee en rabbijn over gemeenschappelijke teksten in de Koran, Bijbel en Thora.

Al met al een inspirerende middag. Ruim honderd deelnemers weten elkaar de komende jaren te vinden voor (verdere) samenwerking, kruisbestuiving en verbindende gesprekken over verschillen en overeenkomsten.