Godsdienst

Za 17 nov: netwerkevenement ‘De werkelijkheid van ons allemaal’

Zaterdagmiddag 17 november vindt het feestelijke en interactieve netwerkevenement plaats in het Sancta Maria Lyceum in Haarlem. Het is vooral bedoeld voor sleutelfiguren die actief zijn in de stad rondom ontmoeting en verbinding, zoals kerken, moskeeën, zelforganisaties, maar ook welzijn en zorgorganisaties zoals Dock, Haarlem Effect en sociale wijkteams.Het is belangrijk dat in een multireligieuze en multiculturele stad als Haarlem mensen elkaar kennen, samenwerken en goed met elkaar omgaan om de leefbaarheid te vergroten. Ook politiek en bestuur zijn nadrukkelijk uitgenodigd omdat wij het heel belangrijk vinden dat politiek en bestuur zich committeren aan het belang van ontmoeting, kruisbestuiving, samenwerking en verbinding in Haarlem.

Religie lijkt bij te dragen aan scheidslijnen in de samenleving en dit leidt tot toenemend wij-zij denken tussen groepen mensen. Mensen lijken zich steeds verder terug te trekken in hun eigen gelijk en in de ‘eigen groep’. Vanwege deze ontwikkeling heeft Bureau Discriminatiezaken Kennemerland met het tweejarige project ‘Verbinding door religie en levensbeschouwing’ ingezet op contact maken, ontmoeten en sociale verbondenheid om de leefbaarheid in Haarlem te vergroten.en wij sluiten de afgelopen twee jaar af met deze netwerkbijeenkomst.

 

Sprekers en workshops

Op deze middag luisteren we naar inspirerende sprekers: Naema Tahir en Asis Aynan. Zij geven hun visie op samenleven in een multireligieuze en multiculturele stad.

Daarna kunnen mensen aan de slag in een workshops als geweldloos communiceren, identiteitscirkels en vooroordelen. Of men kan een soefi viering bijwonen of een gesprek tussen een imam, dominee en rabbijn over gemeenschappelijke teksten in de Koran, Bijbel en Thora.

Jongeren in gesprek

Ook jongeren gaan met elkaar in gesprek in een aparte workshop geleid door Generation Why. Zij gaan uitzoeken wat ‘jonge leiders’ nodig hebben om verdraagzaamheid in de ‘eigen’ groep te vergroten en verbinding met ‘anderen’ te bevorderen.

Overhandiging Vredesverklaring

Het evenement is tevens een opmaat naar de toekomst. Wat gaan we de komende jaren in Haarlem doen? Helemaal passend in deze middag is de overhandiging van de Vredesverklaring, getekend door circa 20 partijen in de stad en initiatief van Antoniusgemeenschap, en onze appendix met een concrete uitwerking door Bureau Discriminatiezaken, aan een vertegenwoordiger van de gemeente Haarlem.

 

Datum: zaterdag 17 november 2018

Tijd: 13 – 17.30 uur (inloop vanaf 12.15 uur)

Locatie: Lyceum Sancta Maria, van Limburg Stirumstraat 4, Haarlem

Contactpersoon: Marjolein van Haaften, Bureau Discriminatiezaken, 023 5315842