Godsdienst

Klacht indienen over ‘Nashville verklaring’?

Bureau Discriminatiezaken neemt discriminatieklachten in behandeling. Als u een klacht wil indienen naar aanleiding van de ‘Nashville verklaring’, dan kunt u bij ons terecht. U kunt mailen naar onze klachtbehandelaar via mcv@bdkennemerland.nl, u kunt bellen naar 023 5315842 of u kunt via de website een klachtenformulier invullen.

Er is aangifte gedaan bij de politie en het Openbaar Ministerie heeft besloten om de verklaring te onderzoeken op strafbaarheid. Dat betekent dat de tekst beoordeeld wordt aan de hand van het discriminatie artikel in het Wetboek van Strafrecht.

Reactie Landelijke Vereniging tegen Discriminatie (LVtD):

Haarlem, 7 januari 2019

Via de media werden wij gisteren geïnformeerd over de zogenoemde ‘Nashville verklaring’, een “gezamenlijke verklaring over Bijbelse seksualiteit”.

De verklaring is oorspronkelijk in het Engels opgesteld, maar is in het Nederlands vertaald en inmiddels ondertekend door vertegenwoordigers van protestantse kerken en van christelijke politieke partijen die zitting hebben in de Tweede Kamer.

Vandaag zijn er bij de antidiscriminatievoorzieningen in Nederland meldingen binnengekomen van burgers die zich gediscrimineerd en buitengesloten voelen op grond van hun seksuele gerichtheid. Ook hebben zich mensen gemeld die zich zorgen maken en die opkomen voor de rechten van mensen die direct geraakt zijn door de inhoud van de verklaring, LHBTI’s: lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen.

De branchevereniging van de antidiscriminatievoorzieningen, Landelijke Vereniging tegen Discriminatie (LVtD), vindt het bijzonder spijtig en pijnlijk dat talloze vertegenwoordigers van kerken en politieke partijen de verklaring hebben ondertekend. Wij menen dat het belang om jezelf te kunnen zijn en de gelijkwaardigheid van mensen hierdoor geschonden worden.

Uiteraard onderschrijven wij de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting, maar wij menen dat de verklaring indruist tegen de norm van gelijkwaardigheid van ieder mens. Het tekenen van de verklaring getuigt niet van een veronderstelde verantwoordelijkheid om de rechten van een ander niet te schenden.

Frederique Janss
Landelijke Vereniging tegen Discriminatie

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Godsdienst
Regio’s
Tags
Download