Cijfers discriminatie

Jaarverslagen

In de jaarverslagen beschrijven wij onze activiteiten op het gebied van klachtbehandeling (de klachtenprocedure, de registratie & rapportage daarover, inclusief cijfers), onderzoekvoorlichting en advies & beleid. In onderstaande tekst staat kort beschreven wat er in 2019 speelde. Dit jaarverslag en jaarverslagen van eerdere jaren zijn hieronder te downloaden.

In 2019 kwamen bij Bureau Discriminatiezaken Kennemerland 224 klachten binnen over ongelijke behandeling, belediging, uitsluiting en andere uitingen van discriminatie in Kennemerland. Dit is lichte stijging van 9% in vergelijking met het voorgaande jaar. Opvallend is eigenlijk dat het aantal klachten al jarenlang rond de 210 ligt, enkele jaren met pieken en dalen daargelaten.

De meest gemelde discriminatieklachten in 2019 gaan over:
1. Ras / afkomst,  2. Handicap / chronische ziekte 3. Geslacht

Circa de helft van de discriminatieklachten speelt zich af in de eigen woonwijk, op de arbeidsmarkt en in de openbare ruimte.

Buurt en wijk

Het jaar 2019 stond voor het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BDK) in het teken van het thema buurt & wijk, het Pink Panel onderzoek, veel bijeenkomsten, trainingen en een lichte stijging van het aantal klachten. Ook zaten we volop in de discussie over polarisatie en alledaagse discriminatie.

Identiteit en de vraag ‘waar hoor je bij’ zijn thema’s geworden waaraan enorm veel waarde wordt gehecht. Mensen worden hierdoor eerder in hokjes geplaatst en dat kan leiden tot tegenstellingen.
Wij voelen ons geroepen tot nuancering over en weer: houd rekening met gevoeligheden, probeer je te verplaatsen in de ander, discussieer over de inhoud zonder in extremen te vervallen.

In 2019 zijn we gestart met een nieuw ‘thema’. Het BDK heeft er jaren geleden voor gekozen om ons gedurende een bepaalde periode extra te richten op een specifieke discriminatiegrond of terrein. De keuze wordt bepaald door de actualiteit en door het aantal klachten dat is ingediend. Buurt en wijk is een terrein waarover heel veel discriminatieklachten worden ingediend en waar polarisatie de kop opsteekt. Met een aantal gemeentes zijn we in gesprek gegaan over dit thema

Woningbouwverenigingen hebben een belangrijke rol in het tegengaan van overlast door discriminatie. Medewerkers herkennen niet altijd een discriminatie-aspect dat een rol kan spelen en zijn handelingsverlegen op dit thema. Het BDK heeft daarom een ‘hand out’ en een voorlichting ontwikkeld voor woningbouwverenigingen. In Velsen heeft al een bijeenkomst plaatsgevonden met drie woningcorporaties. In 2020 en 2021 wordt dit verder uitgerold onder woningbouwverenigingen in andere gemeenten.

 

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

 

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Regio’s
Tags
Download