Cijfers discriminatie

Jaarverslagen

In de jaarverslagen beschrijven wij onze activiteiten op het gebied van klachtbehandeling (de klachtenprocedure, de registratie & rapportage daarover, inclusief cijfers), onderzoekvoorlichting en advies & beleid. In onderstaande tekst staat kort beschreven wat er in 2020 speelde. Dit jaarverslag en jaarverslagen van eerdere jaren zijn hieronder te downloaden.

In 2020 kwamen bij Bureau Discriminatiezaken Kennemerland 368 klachten binnen over ongelijke behandeling, belediging, uitsluiting en andere uitingen van discriminatie in Kennemerland. Dit is een stijging van 64% in vergelijking met het voorgaande jaar.

De meest gemelde discriminatieklachten in 2020 gaan over:
1. Afkomst/Huidskleur  2. Homoseksuele gerichtheid 3. Handicap / chronische ziekte

In Kennemerland zijn er 105 meldingen gedaan over media en reclame-uitingen, dit betrof vooral klachten over het coronalied (zie uitleg hieronder). Dat is 29% van alle meldingen in het afgelopen jaar.

Black Lives Matter en Corona

Het jaar 2020 was uitzonderlijk vanwege de coronacrisis en het grote aantal Black Lives Matter-demonstraties die vanaf juni werden gehouden in steden verspreid over heel Nederland. De sterke stijging van het aantal discriminatieklachten werd dan ook deels veroorzaakt door de stijging van het aantal klachten op grond van (een donkere) huidskleur (van 26 naar 46 in 2020). Daarnaast kwamen er 93 klachten binnen over een discriminerend coronalied over het coronavirus en Chinezen, bedacht en gedraaid door een dj op Radio 10. Daarnaast werd het coronavirus regelmatig beledigend gebruikt in opmerkingen tegen Aziatische Nederlanders (17 klachten), bijvoorbeeld op straat.

Het coronalied over Chinezen was uitermate kwetsend, denigrerend en stigmatiserend. De dj van Radio 10 heeft excuses aangeboden, maar dit was niet voldoende voor de melders. Het Openbaar Ministerie heeft naar de zaak gekeken en geseponeerd. Er was volgens hen geen sprake van discriminatoire groepsbelediging of het aanzetten tot discriminatie van of haat tegen Chinezen. Er is vervolgens een artikel 12 procedure (Wetboek van Strafvordering) gestart om de zaak nogmaals te laten bestuderen. Uiteindelijk heeft ook het gerechtshof in Amsterdam besloten om de dj niet te vervolgen voor groepsbelediging. Een gelegenheidscollectief tegen discriminatie is de publiekscampagne ‘Het is maar een grapje, maar #Iklachniet’ gestart. Om bewustwording over anti-Aziatisch racisme en het voorkomen daarvan te vergroten. Ze vinden dat het lied symbool staat voor het alledaags racisme waar groepen in de Nederlandse samenleving mee te maken hebben.

Identiteit en de vraag ‘waar hoor je bij’ zijn thema’s geworden waaraan enorm veel waarde wordt gehecht. Mensen worden hierdoor eerder in hokjes geplaatst en dat kan leiden tot tegenstellingen.
Wij voelen ons geroepen tot nuancering over en weer: houd rekening met gevoeligheden, probeer je te verplaatsen in de ander, discussieer over de inhoud zonder in extremen te vervallen.

Buurt & wijk

In 2019 zijn we gestart met een nieuw ‘thema’. Het BDK heeft er jaren geleden voor gekozen om ons gedurende een bepaalde periode extra te richten op een specifieke discriminatiegrond of terrein. De keuze wordt bepaald door de actualiteit en door het aantal klachten dat is ingediend. Buurt en wijk is een terrein waarover heel veel discriminatieklachten worden ingediend en waar polarisatie de kop opsteekt. Met een aantal gemeentes zijn we in gesprek gegaan over dit thema. Woningbouwverenigingen hebben een belangrijke rol in het tegengaan van overlast door discriminatie. Medewerkers herkennen niet altijd een discriminatie-aspect dat een rol kan spelen en zijn handelingsverlegen op dit thema. Het BDK heeft daarom een ‘hand out’ en een voorlichting ontwikkeld voor woningbouwverenigingen. In Velsen heeft al een bijeenkomst plaatsgevonden met drie woningcorporaties. In 2020 en 2021 is dit verder uitgerold onder woningbouwverenigingen in de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlem.

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

 

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Regio’s
Tags
Download