Cijfers discriminatie

Regionale discriminatiemonitors Noord-Holland

Sinds 2015 verschijnt de Regionale Monitor Discriminatie Noord-Holland. Deze bevat de registratiecijfers van drie Anti-discriminatievoorzieningen (ADV’s), politie eenheid Noord-Holland en het College voor de Rechten van de Mens. In deze publicatie wordt een beeld geschetst van ervaren discriminatie gemeld door inwoners van Noord-Holland*. Daarnaast is er aandacht voor de verhalen achter de cijfers.

*Exclusief Amsterdam en Gooi- en Vechtstreek.

In 2017 zijn bij de drie ADV’s in Noord-Holland 324 discriminatie-klachten ingediend, in behandeling genomen en geregistreerd. Het aantal klachten is hiermee gedaald met 15% ten opzichte van 2016. Landelijk laten de ADV’s gezamenlijk een daling zien van 1%. Een opmerkelijk verschil.

In 2017 registreerde de politie eenheid Noord-Holland registreerde 350 discriminatiezaken, dat is een daling van 16% ten opzichte van 2016. Deze daling komt redelijk overeen met het landelijke beeld van de politie (een daling van 20%).

De Monitor Discriminatie Noord-Holland verschijnt elk jaar gelijktijdig met de andere Regionale Monitors in Nederland èn het landelijke rapport Discriminatiecijfers. Al deze rapporten zijn te vinden op www. discriminatie.nl

 

Regionale monitor discriminatie 2017

Regionale monitor discriminatie 2016

Regionale monitor discriminatie 2015

 

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Regio’s
Tags
Download