Cijfers discriminatie

Regionale Monitor Discriminatie Noord-Holland 2015

Discriminatie kan iedereen treffen. Maar hoe vaak komt het voor? Wie wordt er door geraakt? En op welke plek? Die vragen gaan we in dit rapport beantwoorden.

In 2015 zijn bij de antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) in eenheid Noord-Holland 330 discriminatieklachten ingediend, in behandeling genomen en geregistreerd. Daarnaast haalden zij via eigen screening nog 21 zaken boven tafel. Denk hierbij aan het screenen van vacatures; er zijn nog steeds bedrijven en organisaties die verboden leeftijds- en geslachtseisen stellen.

De politie registreerde 398 zaken in 2015 waarbij discriminatie een rol speelde. Daarbij kwamen nog 92 incidenten met een discriminatoir karakter, gericht tegen werknemers met een publieke taak zoals politie, brandweer en ambulancepersoneel. Denk hierbij vooral aan scheldpartijen met daarin de woorden homo, Jood etc.

Het totaal aantal klachten bij de ADV’s is in 2015 lager dan in 2014. De daling van het aantal discriminatieklachten bij de Noord-Hollandse ADV’s is conform de landelijke ontwikkelingen. Het aantal discriminatiezaken waarvan aangifte is gedaan of melding is gemaakt bij de politie in eenheid Noord-Holland is in 2015 gestabiliseerd.

Een verklaring voor de afname bij de ADV’s zou kunnen zijn dat steeds meer mensen zelf een oplossing vinden of zich  voldoende gesteund voelen op bijvoorbeeld sociale media. Een ander mogelijke verklaring voor de daling is het signaal dat ADV’s oppikken tijdens activiteiten en voorlichtingen, namelijk  een dalend vertrouwen in de politiek en overheidsinstanties. Hierdoor zijn mensen misschien ook minder geneigd om een incident te melden bij een ADV want ‘wat kunnen die nou doen?’. De weg naar de politie lijkt voor veel mensen wèl een logische stap, vooral als er sprake is van agressie (ook schelden), vernieling of geweld met een discriminatoir aspect.

Het aantal verzoeken om een oordeel over discriminatiezaken bij het College voor de Rechten van de Mens over 2015 was bij het verschijnen van dit rapport nog niet bekend. In 2014 behandelde het College 42 verzoeken uit het werkgebied Noord-Holland.