Cijfers discriminatie

Regionale Monitor Discriminatie Noord-Holland 2016

Discriminatie kan iedereen treffen. Maar hoe vaak komt het voor? Wie wordt er door geraakt? En op welke plek? Die vragen gaan we in dit rapport beantwoorden.

In 2016 zijn bij de antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) in eenheid Noord-Holland 380 discriminatieklachten ingediend, in behandeling genomen en geregistreerd. Daarnaast haalden zij via eigen screening nog 8 zaken boven tafel. Denk hierbij aan het screenen van vacatureteksten; er zijn nog steeds bedrijven en organisaties die verboden leeftijds- en geslachtseisen stellen. Het totaal aantal discriminatieklachten bij de ADV’s is in 2016 met 15% sterk gestegen ten opzichte van 2015. De sterke stijging van het aantal klachten bij de Noord-Hollandse ADV’s is niet conform de landelijke ontwikkelingen. Landelijk is er sprake van een heel lichte stijging.

De politie in eenheid Noord-Holland registreerde 406 zaken in 2016 waarbij discriminatie een rol speelde. Daarbij kwamen nog 83 incidenten met een discriminatoir karakter, gericht tegen werknemers met een publieke taak zoals politie, brandweer en ambulancepersoneel. Denk hierbij vooral aan scheldpartijen met daarin de woorden homo, jood etc.

Het aantal discriminatiezaken waarvan aangifte is gedaan of melding is gemaakt bij de politie in eenheid Noord-Holland is in 2016 ten opzichte van 2015 gestegen met 2%. Opvallend, aangezien er landelijk sprake is van een  sterke daling (-20%). Er zijn landelijk ruim 1.000 minder registraties in 2016 dan in 2015. De daling is in bijna alle werkgebieden van de politie-eenheden zichtbaar. Alleen in Noord-Holland en in Oost-Nederland is sprake van een stijging. Een verklaring hiervoor is lastig te geven.